10 redenen waarom liberalisme ongelukkig maakt!
2 minuten leestijd

Gastauteur

10 redenen waarom liberalisme ongelukkig maakt!

Nummer 8 zal je versteld doen staan

10 redenen waarom liberalisme ongelukkig maakt!
2 minuten leestijd
Uylenspieghel Dit artikel is van satirische aard en dient met een korreltje zout genomen te worden.
 1. Liberalisme leidt tot individualisme en sociale atomisering. Dat terwijl mensen juist een diepe behoefte hebben om deel uit te maken van een gemeenschap. Een gezin, een streek, een natie.
 2. Liberalisme maant mensen ’lekker zichzelf te zijn’. Hoe je je voelt en wie je bent, hangt echter voor een groot deel af van de mensen om je heen. Geen mens is een eiland.
 3. Liberalisme leidt tot de logica van de markt op terreinen die voorheen ‘heilig’ werden geacht. Denk bijvoorbeeld aan kunst (nietszeggende postmoderniteiten), cultuur (goedkope popcultuur) en de liefde (de supermarkt van de dating apps).
 4. Door het wegvallen van hiërarchische structuren denken gewone mensen dat ze zich kunnen vergelijken met buitengewone mensen. De toename van irreële begeerten maakt ons dus afgunstiger en ongelukkiger!
 5. Liberalisme geeft zogenaamd vrijheid aan de massa. De realiteit is dat de erfenis van de westerse cultuur teniet wordt gedaan door de negatie van het goede leven ten faveure van de hedonistische inborst van de midwit.
 6. Liberalisme pretendeert tolerant te zijn, maar kan uiteindelijk alleen zichzelf tolereren, net als iedere andere ideologie. Aangezien het liberaal-progressieve sinds de jaren 60 de heersende macht is zullen ze er alles aan doen om die culturele hegemonie te behouden en te versterken.
 7. Liberalisme is de ideologie van de vrijheid, maar alleen als je geld hebt, is de vrijheid niet duur.
 8. Door de virtuele consumptiemaatschappij die wordt omarmd door het liberalisme, wordt gemeenschap steeds minder belangrijk en staan de begeertes van het Ik voorop. Een gevolg hiervan kunnen we terugzien bij steeds meer gebroken gezinnen.
 9. Het liberalisme ontmantelt het gezin door verschillende stimulansen; door zoals zowel de moeder als de vader te laten werken, waardoor er geen tijd voor een gezin meer is. Abortus, de pil en een gebrek aan seksuele moraal nemen de opoffering en het langetermijndenken weg die vroeger met relaties gepaard gingen.
 10. Liberalisme leidt tot, zoals de titel van een van Houellebecqs vroege novelles luidt extension du domain de la lutte; de wereld als markt en strijd.

wat is volgens jullie de beste ideologie voor een maatschappij?

Gek hoe links het jezelf zijn geclaimd heeft. In 2008 bracht Frans Duijts het album “zo ben ik mezelf " uit waarin het jezelf zijn nog een gezelligheid concept was en op het album alleen gezongen werd over iets teveel frituur en bier consumeren. We mogen nooit vergeten hoe de liberapen ons het jezelf zijn idee hebben afgepakt en getransformeerd hebben in een concept van sodomie.

christelijk-sociale waardenmaatschappij

 1. Een nadruk op het individueel sluit gemeenschappelijkheid niet uit.
 2. Bestaat individualisme nou wel of is het nou een schouwspel?
 3. Het denken in mythische figuren, en het streven om te zijn als die legendes, is een eeuwenoud fenomeen. Dat men dit nou heeft gesubstitueerd met actueel bestaande mensen, veranderd niet veel.
 4. Ok, het individualisme bestaat toch.
 5. En je punt is? Het is toch maar goed dat het domme gepeupel zich niet voortplant?

Vanwege het vertegenwoordigingsprobleem moet er in een democratie zo veel mogelijk vrijheid en dus ook verantwoordelijkheid bij de burger liggen. Dat kan alleen in een samenleving die is gebaseerd op natuurlijke verbanden als gezin, familie, extended family, buurten, vrienden, kleine werkverbanden, vakbroeders, kerkgemeenschappen. Dat reduceert ook de rol van de markt omdat niet alles op geld wordt gewaardeerd en er een grote “gun”-factor is. Niet voor niets moet die basis kapot in de jacht op almacht en geld van een kleine elite.

Ook hier geldt natuurlijk: jede Konsequenz führt zum Teufel. Met de redenering op zichzelf kan je het alleen maar eens zijn. Maar ik zie wel een groot probleem. Bijvoorbeeld punt 9: “Het liberalisme ontmantelt het gezin door verschillende stimulansen; door zoals zowel de moeder als de vader te laten werken, waardoor er geen tijd voor een gezin meer is. Abortus, de pil en een gebrek aan seksuele moraal nemen de opoffering en het langetermijndenken weg die vroeger met relaties gepaard gingen.” In grote delen van Europa tot in de jaren 1960 was maar zeer beperkt sprake van een gezin (vooral ten plattelande) vanwege een verstikkend pachtstelsel. Tot medio 1800 leefden tal van Europese boeren in lijfeigenschap. Het gebruik van de vage term “vroeger” in de opsomming is ook misleidend, want au fond weten we nauwelijks werkelijk iets over het dagelijks leven van weleer, zelfs uit de tijd van onze grootouders. Alvorens werkelijk steekhoudende beweringen te kunnen doen is dus mijns inziens allereerst een grondige kennis van de geschiedenis vereist, en daarover beschikken we niet, hoe onwaarschijnlijk dat ook klinkt.