10 redenen waarom liberalisme ongelukkig maakt!
2 minuten leestijd
Gastauteur

10 redenen waarom liberalisme ongelukkig maakt!

Nummer 8 zal je versteld doen staan

10 redenen waarom liberalisme ongelukkig maakt!
2 minuten leestijd
Dit artikel is van satirische aard en dient met een korreltje zout genomen te worden.
  1. Liberalisme leidt tot individualisme en sociale atomisering. Dat terwijl mensen juist een diepe behoefte hebben om deel uit te maken van een gemeenschap. Een gezin, een streek, een natie.
  2. Liberalisme maant mensen ’lekker zichzelf te zijn’. Hoe je je voelt en wie je bent, hangt echter voor een groot deel af van de mensen om je heen. Geen mens is een eiland.
  3. Liberalisme leidt tot de logica van de markt op terreinen die voorheen ‘heilig’ werden geacht. Denk bijvoorbeeld aan kunst (nietszeggende postmoderniteiten), cultuur (goedkope popcultuur) en de liefde (de supermarkt van de dating apps).
  4. Door het wegvallen van hiërarchische structuren denken gewone mensen dat ze zich kunnen vergelijken met buitengewone mensen. De toename van irreële begeerten maakt ons dus afgunstiger en ongelukkiger!
  5. Liberalisme geeft zogenaamd vrijheid aan de massa. De realiteit is dat de erfenis van de westerse cultuur teniet wordt gedaan door de negatie van het goede leven ten faveure van de hedonistische inborst van de midwit.
  6. Liberalisme pretendeert tolerant te zijn, maar kan uiteindelijk alleen zichzelf tolereren, net als iedere andere ideologie. Aangezien het liberaal-progressieve sinds de jaren 60 de heersende macht is zullen ze er alles aan doen om die culturele hegemonie te behouden en te versterken.
  7. Liberalisme is de ideologie van de vrijheid, maar alleen als je geld hebt, is de vrijheid niet duur.
  8. Door de virtuele consumptiemaatschappij die wordt omarmd door het liberalisme, wordt gemeenschap steeds minder belangrijk en staan de begeertes van het Ik voorop. Een gevolg hiervan kunnen we terugzien bij steeds meer gebroken gezinnen.
  9. Het liberalisme ontmantelt het gezin door verschillende stimulansen; door zoals zowel de moeder als de vader te laten werken, waardoor er geen tijd voor een gezin meer is. Abortus, de pil en een gebrek aan seksuele moraal nemen de opoffering en het langetermijndenken weg die vroeger met relaties gepaard gingen.
  10. Liberalisme leidt tot, zoals de titel van een van Houellebecqs vroege novelles luidt extension du domain de la lutte; de wereld als markt en strijd.