Blackrock, Vanguard en Goldman Sachs: financiers van de woke-agenda
6 minuten leestijd

Frits Bosch

Blackrock, Vanguard en Goldman Sachs: financiers van de woke-agenda

Grootkapitaal ❤️ woke

Blackrock, Vanguard en Goldman Sachs: financiers van de woke-agenda
6 minuten leestijd

Er is een nieuw kindje geboren en we noemen het ‘DEI’. ‘Dei’ betekent in het Latijn ‘Goden’ of ‘des Godes’, maar daar verwijzen wij allerminst naar. Wij bedoelen met DEI: Diversity, Equity, Inclusion. DEI is geen mooi kindje, maar uiterst lelijk en levensgevaarlijk. We eten dus geen beschuit met muisjes en toasten niet op de geboorte van DEI.

Maar voordat ik hieraan uitleg geef wil ik u er op wijzen dat u zich het misschien niet zult realiseren maar u subsidieert met uw belastinggeld een flink stel gevaarlijke mensen. Ze indoctrineren jonge breinen met hun rancuneuze ideologie. Ze hebben het tot hun levensfilosofie gemaakt om het Westen te ondermijnen want ze beschouwen het als een corrupt en onderdrukkend patriarchaat. U stelt uw kinderen bloot aan deze nihilisten. Zij claimen dat alle sekseverschillen subjectief zijn en sociaal-cultureel geconstrueerd. Het Westen zou als imperialist de enige oorzaak zijn van achterstelling van derdewereldlanden.

Het zijn de wokisten, die hun ideologie verspreiden in de media, de cultuur, de wetenschap, de zorg en het onderwijs. Ze bezitten cruciale machtsposities binnen velerlei sectoren en instellingen waardoor ze in staat zijn conservatieven uit te sluiten en ze stellen zich op als taalpolitie. Het begon in het Westen in de jaren zestig en zeventig op de universiteiten met de radicaal linkse gelovige marxistische studenten, de hoogleraren van nu. Kinderen en studenten krijgen geen les om kritisch na te denken, maar om de destructieve agenda van het wokisme te verspreiden als fellow travellers.1

De drie-eenheid van Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie

Wokisten hebben een nieuwe kreet uitgevonden om hun agenda als normaal en prijzenswaardig te doen schijnen, om hun boodschap aldus te kunnen verspreiden. De basis vormt de drie-eenheid die DEI wordt genoemd. DEI staat voor Diversity, Equity, Inclusion, ofwel Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie. DEI is dus een Engelstalige afkorting. Waar is het beter om de vreugdevolle boodschap op het Europese continent te verspreiden dan in een land dat op universiteiten en in de pensioenindustrie meer Engels gebruikt dan de eigen moedertaal, namelijk Nederland? De Nederlandse institutionele wereld is schatplichtig aan de angelsaksische institutionele wereld, met BlackRock, Vanguard, Goldman Sachs en State Street als grootste vermogensbeheerders van Nederlands pensioenvermogen. Angelsaksen zijn dol op drie-enige termen, zoals ESG, environment, social, governance en ALM, Asset Liability Management.

De Reactionair

Boekenwinkel

Ondek onze grote collectie boeken, zoals Desengaño, in onze boekenwinkel.

Desengaño

CFA Institute, een internationaal instituut dat scholing aanbiedt in Nederland voor beleggingsprofessionals, bevordert DEI middels seminars. Directeur Margaret Franklin wenst een “DEI action plan of the management” en zegt “The Dutch industry is well represented.”2 CFA biedt trainingen aan voor pensioenprofessionals om los te komen van hun vooroordelen in de persoonlijke sfeer omtrent LHBGTI. Vrij vertaald: “uw brein zit vol van (raciale en andersoortige) stigma’s. Laat het bij ons resetten. Inclusie!” Is dat fascistoïde? Wat vindt u zelf?

De Vereniging van BeleggingsAnalisten, VBA, is gelieerd aan CFA. VBA vaart mee in het kielzog van het woke schuitje van CFA en kan/moet daarop aangesproken worden. De VBA, sinds 1961, heeft als doelstelling de opleiding van beleggingsprofessionals en zorgt voor de “verbetering van hun kwaliteit en integriteit.” Hoe spoort dat met een training ter resetting van het brein? Is dat ‘integer’?

Het individu, de kleinste minderheid

In DEI wordt ‘diversiteit’ niet bepaald door opinie, maar door geslacht, ras, seksuele geaardheid en afkomst. ‘Gelijkheid’ wordt hier niet langer bepaald door zoveel mogelijk kansen te scheppen, maar door gelijke uitkomsten te creëren en te forceren. ‘Inclusie’ is gebaseerd op identiteit en moet via quota afgedwongen worden om gelijkheid te produceren. De diversity officers in bedrijven en universiteiten zijn daar al volop mee bezig en selecteren op LHBGTI en ras. Op het gebouw van De Nederlandsche Bank wappert de regenboogvlag.3 DEI is totalitaire dwang. En breed gedragen bovendien. Partijen als D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks zijn de dienaren. De drie-eenheid van DEI slaat steeds meer toe als ‘normaal’. DEI is niet normaal maar abject want het staat haaks op de belangen van het individu, de kleinste minderheid. Die belangen zijn hier immers ondergeschikt aan de belangen van de groep waartoe het individu zou behoren. Als het individu daarin niet past of niet wil passen, volgt uitsluiting. DEI staat ook haaks op de verworvenheden van de Verlichting in de drie-eenheid ‘vrijheid, gelijkheid, broederschap’, waar de vrijheid van het individu cruciaal is.

De centrale pilaar van onze democratie wordt gevormd door de vrijheid van meningsuiting. De wokisten geloven echter niet dat je door dialoog tot consensus kunt komen. Hun wereld is erop gericht om de strijd aan te gaan om de macht verkrijgen en de macht te behouden. Conservatieven beschouwen zij als mensen die een aanval plegen op hun macht, hun utopia, hun maakbare wereld conform hun ideologie. We constateren nu dat wetenschappers en omroepen worden uitgesloten. Ze worden monddood gemaakt en gecancelled. Volgens wokisten is dat toegestaan, zelfs noodzakelijk. Cancelling en uitsluiting is volgens hen vereist om andersdenkenden de mond te snoeren. De vrijheid van meningsuiting wordt de das om gedaan. Want die vrijheid zou volgens wokisten de democratie in gevaar brengen. Het is een omkering van waarden. Het lijkt fascistoïde.

Wokisten verwerpen de liberale markt, de meritocratie en ze ontkennen dat vrijhandel ten goede komt aan alle burgers. Ze ontkennen ook dat kapitalisme de wereld veel goeds heeft gebracht, welvaart en welzijn voor zovelen. Des te opmerkelijker dat zelfbenoemd links en het grootkapitaal elkaar vinden in de woke agenda. Ook verwerpt woke hiërarchie, hoewel een systeem zonder hiërarchie nergens heeft gewerkt en tot chaos leidt. Wokisten geloven in groepen en in identity politics. Ze geloven niet in het individu. Ze zien de Verlichting als een vehikel voor onderdrukking. Ieder zou bepaald worden door ras, geslacht, seksuele voorkeur, herkomst. Je bent of slachtoffer of onderdrukker. DEI is een vorm van binair denken zonder feiten onder ogen te zien, want de ideologie mag gedwarsboomd worden door feiten. Ideologie is wars van feiten. Maar ook hier weer de omkering van waarden als zouden conservatieven geen feiten onder ogen zien.

Conclusie

Het denken in de vorm van slachtofferschap van minderheden is niets meer dan het rechtvaardigen van de heersende macht. Wokisten vinden, al dan niet stilzwijgend, dat geweld gerechtvaardigd is om de macht te verkrijgen en te behouden. Conservatieve denkers, zoals Pim Fortuyn en Theo van Gogh, worden vermoord en krijgen bloemen op de lijkwagen en krokodillentranen van politici.

Wokisten zijn levensgevaarlijk. Ze zijn aan de winnende hand. Ze verwoesten ons brein, het land en het Westen. Laten we ons bewust zijn dat we met ons belastinggeld deze radicalen en hun handlangers subsidiëren. We missen weerbaarheid van burgers. Herinnert u zich wat de dichter H.M. Van Randwijk schreef: “een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.”

Weest weerbaar!