Boodschap aan de Germaan
5 minuten leestijd

Mootje

Boodschap aan de Germaan

Van een Marokkaan

Boodschap aan de Germaan
5 minuten leestijd

Het eindeloos gehuil om migratie, omvolking en weet ik allemaal niet wat, begint mij langzamerhand de keel uit te hangen. In plaats van te externaliseren moet er grondig aan introspectie gedaan worden.

Indonesiër deed tnawies

De Germaan is om de tuin geleid door de ruis van Geert Wilders. Er is veel energie en productiviteit kwijtgeraakt. Wilders ving de oprechte energie van Pim Fortuyn op en kanaliseerde het met een extreme vorm van anti-islam en pro-Israël retoriek. De heer Wilders en zijn partijleden zijn meermaals in opspraak gekomen vanwege het lekken van staatsgeheimen. Als dat geen landverraad is dan weet ik het ook niet meer. De man krijgt gelden van organisaties en denktanks als het David Horowitz Freedom Center. De AIVD hield het PVV-kopstuk en zijn kornuiten al een tijd in de gaten en er werd zelfs door de inlichtingendienst getwijfeld over zijn loyaliteit. In 2009 en 2010 deed de AIVD onderzoek naar de gangen van Wilders en zijn contacten met personen en instanties binnen de Israëlische staat.1 Hij betichtte minderheidsgroeperingen van het zijn van een vijfde colonne. De man is zelf een vijfde colonne,2 een kwakzalver. Hij heeft de oprechte energie gekaapt om slaafs de geopolitieke belangen van Israël uit te dragen (Een pro-Israël klimaat creëren zodat het land verder kan gaan met haar apartheidsbeleid, en met succes ook).

Je kan je wel lopen opwinden om migratiestromen, gebrek aan integratie en islamisering. Maar dat is je louter bezigen met de symptomen. De kwaal is het cultuurdefect.

Cultuurdefect

Oh Germaan! Ga herbronnen; keer terug naar kuisheid, eer en God. Een regeneratie van christelijke waarden. Dan dwing je respect af bij minderheden en blijft je demografie op peil.

Boomer-rechts doen huilie-huilie maar begrijpen niet dat hun moraal en leefwijze er mede voor zorgen dat migratiestromen in grote getallen continueren. Want als de vrije markt vraagt om kwantiteit (hoeveelheid) maar je vervolgens niet kan voldoen aan de vraag omdat je eenvoudigweg geen vijver hebt om in te vissen. Deels door het onaantrekkelijk maken van ambacht en het aantrekkelijk maken van kantoorbaantjes, en deels doordat er pas op late leeftijd wordt gedacht aan kinderen vanwege de derde feministische golf, die de vrouw geïnfecteerd heeft met het idee van onafhankelijkheid en carrièrisme. Die valse notie van onafhankelijkheid, gebrek aan verantwoordelijkheid en het opleggen van een carrière hebben tot schadelijke neveneffecten geleid zoals: lage geboortecijfers en hoge echtscheidingscijfers. Waarom fulltime werken voor een corporatie als je ook parttime kunt werken of fulltime kunt zorgen voor het gezin? Dan is het toch logisch dat conservatieve groepen meer kinderen krijgen waardoor het straatbeeld op den duur ook verandert? Wat had je dan verwacht?

En zolang we in de pas van Amerika blijven lopen, blijft elke vorm van kritiek op migratie hypocriet. Wij zelf creëren al die brandhaarden maar doen vervolgens moeilijk wanneer de mensen hierheen komen.

De Reactionair

Boekenwinkel

Ondek onze grote collectie boeken, zoals Desengaño, in onze boekenwinkel.

Desengaño

Moraal van het verhaal; vaar je eigen koers als land, sticht geen onnodige brandhaarden, keer terug naar religie, dwing respect af via een sterke traditie en sterke (religieuze) waarden. Zo krijg je een leidcultuur die véél natuurlijker aanvoelt voor minderheidsgroepen om op te oriënteren. Momenteel is er niets om in te integreren. Wie wilt er nou eindigen als een Wierd Duk of Jan Roos??

Doormiddel van herbronnen krijg je ook een sterkere gemeenschap, wat betekent meer kinderen. Zo hoef je je vervolgens ook geen zorgen te maken om deels of volledige omvolking over 100 jaar.

Ik denk dat we het kapitalisme moeten hervormen. Zelfvoorzienende gemeenschappen. Hiermee los je grotendeels de arbeidsmigratie op en de lokaliteit creëert ook meer bewustwording rondom mens en natuur. Met Allah (God) in ons achterhoofd zullen we ons meer bewust zijn van de limitaties van de aarde, en voelen we ook een verantwoordelijkheid voor de aarde, die immers in bruikleen is. Nu wordt het thema ‘klimaat’ gekaapt door extreemlinks en neoliberale boomers.

Ewa, we moeten het weer terugbrengen naar het religieus-conservatieve domein.

Het systeem

Het huidige systeem moeten wij ook hervormen. DEMOCRATIE in zijn huidige vorm is een FARCE!

We moeten toe naar een deskundigheids-kabinet. Een minister van volksgezondheid mag nooit en te nimmer een basisschoolleraar met vreemde schoenen-fetisj zijn, maar zou een deskundige uit dat specifieke vakgebied meten zijn. Ook moet er in het nieuwe systeem sprake zijn van referenda, maar onder één voorwaarde; namelijk een toets afleggen. Want een geïnformeerd volk weet het beter dan een onwetend volk. Je laat je boekhouding ook niet over aan een leek. 
Ik zie je al denken “maar wie bepaalt dan de opmaak van de toets?”, een terechte vraag waar ik je geen waterdicht antwoord op kan geven, maar hopelijk erudiete lieden die middels consensus de toets in elkaar zetten. In dat ideaal-systeem wordt het conservatisme en intellectualisme via scholen/universiteiten en media (een vierde macht die ook gecontroleerd dient te worden) tot het volk verspreidt. Filosofie als verplicht vak.

Zo creëer je een efficiëntie-systeem waarin iedereen meewerkt om de juist keuzes te maken ten behoeve van het land. De bevolking dient zich te informeren en de politiek dient de functies op te vullen met vakbekwame mensen. Hiermee los je overigens ook het kritiekpunt op van denkers als Plato, die stelde dat de democratie toelaat dat een grote groep onbekwamen de koers van het land kunnen bepalen.

Je krijgt een waarheidsgerichte samenleving met een conservatieve cultuur waarin minderheden harmonieus kunnen leven. Net als het zonnestelsel, waarin de hemellichamen zich oriënteren rond de zon, zullen de minderheden rondom de leidcultuur moeten dansen. De autochtonen krijgen door hun bezieling weer het zelfvertrouwen wat nodig is om een cultuur te produceren waarin iedereen zich kan aarden.

De islam was er om te beginnen nooit om over te nemen, maar om als spiegel te fungeren voor een regeneratie van religiositeit in het westen; de Germaan te herinneren dat het metafysische de enige echte grondslag dient te zijn voor een samenleving.

Laat deze energie niet gekaapt worden door boomer-rechts!

Confronterend stuk. Pijnlijk om te ervaren dat ons volk zich liever bezighoudt met lafjes kankeren op de buutnlander terwijl wij het zelf zijn die onze cultuur, tradities en toekomst te grabbel gooien.

Een analyse wat niet alleen confronteert maar ook richting biedt. Inspirerend!

Mooi stuk

Wat te makkelijk, kiezen wie je naar Nederland wilt laten komen is gewenst.

Ik ben een Nederlandse bekeerling, die ontzettend van Nederland houd. Dus dit stuk is als een warm bad voor mij. Ik hoop en bid dat mijn volk tot zijn zinnen komt en niet alles te grabbel gooit.

Hard, maar te waar om het te negeren

Goed stuk, Mootje.

Kan het grotendeels met je eens zijn. Heb een enkele kanttekening wat betreft het omvolken van Europa. Dat gedeelte komt niet echt uit de verf of je hebt omwille van de lengte van je artikel kort gehouden. Dat omvolken is gewoon een feit en komt uit de doos van de globalisten met als doel chaos te veroorzaken. Dat is ze gelukt. Het heeft ook als doel om mensen te mengen zodat het een pot nat wordt. Als je b.v. groentesoep kookt in een grote pan en je laat de groente van diverse soorten te lang doorkoken, mengen de smaken met elkaar waardoor je niet meer een individuele smaak hebt van de diverse groenten. Het krijgt 1 kleur en 1 smaak als het uiteindelijk in je bord is geschept of in je soepkom. En dat is de bedoeling van de globalisten, dat mensen dusdanig vermengd raken dat iedereen dezelfde kleur krijgt, iedereen dezelfde ideeën, etc. etc. Uiteindelijk dus een smakeloos geheel wat gemakkelijk door de globalisten valt te manipuleren. Daarom wordt er al jaren zo op integratie gehamerd. Iemand die uit een ander land komt MOET hetzelfde denken en doen als de autochtoon, MOET zich dezelfde ‘cultuur’ (wat dit ook mag inhouden) eigen maken zodat je niet meer het verschil merkt tussen een Marokkaan of andere nationaliteit en de autochtoon. Alles bij elkaar dus uiteindelijk een smakeloos geheel. Van geboorte ben ik Rotterdamse en opgegroeid in wat men tegenwoordig achterstandswijken noemt. Allemaal Hollanders op een klutje. In de vroege jaren ‘60 waren er nog amper buitenlanders te vinden. In de jaren ‘50 kwamen de Molukkers en Indonesiërs naar Nederland. Helemaal niet omdat ze dit zo graag wilden, maar omdat ze niet meer in eigen land gewenst waren door de toenmalige autoriteiten aldaar. Veel van hen waren Knillers, die in het Nederlandse leger hadden gediend. Ook niet omdat zij dat zo graag wilden, maar omdat ze pure armoe leden onder zowel Nederlands als Engels en in mindere mate Frans beheer. Jarenlang zijn deze mensen uitgebuit tot op het bot en hebben als slaven en bedienden gewerkt tegen een habbekrats voor de diverse Europese nationaliteiten. Zowel op de Molukken en in Indonesië heeft men de bevolking gedwongen Nederlands te leren. Een groot deel van de toenmalige bevolking konden nog amper hun eigen taal spreken. Al die mensen die destijds dus hun broodnodige centjes hadden verdiend door als slaaf of bediende voor Nederlanders en Engelsen hadden gewerkt en zij die in het Nederlandse leger hadden gediend, hadden geen leven meer in hun eigen land nadat WOII was geëindigd. Door de Nederlandse overheid werden hen gouden bergen beloofd als ze de keuze maakten naar Nederland te komen. Idem dito was het jaren later het geval met Surinamers die ook Nederlandstalig waren door de kolonisatie. We weten met elkaar wel dat dit voor al die mensen een grote teleurstelling werd. Nederlanders waren helemaal niet blij dat zij kwamen. Zij stonden echt niet aan de kade om al die mensen uit de Molukken en Indonesië op te wachten en hen te verwelkomen. Jarenlang hebben deze mensen in kampementen geleefd waarvan ik zelf er mij nog 1 herinner in Vught waar ik als jong meisje via via wel eens kwam. Ze noemden het het Ambonezenkamp. De Ambonees werd beloofd dat Nederland er voor zou zorgen dat zij een eigen land kregen en dat zij daar weer zouden kunnen terugkeren. Ik herinner mij nog de treinkaping in Wijster (Drenthe) uit protest omdat de Nederlandse overheid zich niet aan het woord hield. Alle kapers zijn toen doodgeschoten door militairen. Woonde daar in die tijd vlakbij. Ook werd je in die tijd door Nederlanders gewaarschuwd geen contact met hen te hebben want het waren zogenaamd messentrekkers, m.a.w. moordenaars (koppensnellers, menseneters). Nederlanders trokken zich dus niet het lot aan van deze nieuwelingen. Ambonezen werden regelmatig uitgescholden voor apen, alsof een aap een minderwaardig dier is maar meer empathie in zijn lijf heeft dan menig Nederlands onderdaan. In de tussenbedrijven werden er ook Spanjaarden en Italianen en later Turken geronseld door bedrijven als arbeidskrachten in meestal fabrieken die destijds nog talrijk waren.

1/2

In mijn jongemeisjesjaren had ik een Italiaanse vriendin die bij haar broer woonde en professor was aan het Universiteitskliniek in Groningen, met een Groningse was getrouwd en perfect Nederlands sprak. Zijn zus, mijn vriendin, sprak ook vloeiend Nederlands. Zij waren al een tiental jaren uit Italië vertrokken. Ook niet op eigen houtje, maar omdat deze man werd gevraagd voor de job in Groningen. De tijd in Rotterdam was voor mij een mooie tijd, juist omdat je daar diverse culturen kon vinden. Jaren later kwam ik in Amsterdam terecht en kwam op een woonwagenkamp terecht. Dat was een Nederlandse cultuur binnen de Nederlandse cultuur. Drie jaar daar doorgebracht zonder problemen maar je werd door de overheid niet meer als ‘burger’ gerekend omdat een kampbewoner officieel geen vaste woon- en verblijfplaats heeft volgens hen en je staat dan ook ingeschreven in Den Haag en niet in de plaats waar je woont. Als je het over Nederlandse cultuur wilt hebben kon je daar heel goed de Nederlandse cultuur merken. Men hielp elkaar waar nodig. Je kon je caravan onbewaakt achterlaten zonder dat je je portemonnee hoefde op te bergen. Maar als woonwagenbewoner, zelfs voor hen die niet meer reizen konden, werd je door de gemeentelijke overheid als een NUL behandeld. Dus zorgden we voor elkaar zonder probleem. Een jaar daarvoor met zigeuners op het ‘Voormalig Ataturk-terrein’ gestaan in Amsterdam-Noord aan de Klaprozenweg, destijds tegenover de NDSM waar mijn man kraanmachinist was. En het was heel typisch, als ik naar het Rozenpleintje liep om wat boodschappen te doen wisten de winkeliers precies dat ik daar met een caravan bivakkeerde met man en zoontje en hond en ze vonden dat wat interessant en gedurfd. Tsja, wie niet waagt die niet wint was ons motto. Geen probleem voor de Amsterdammert dus, maar het werd andere koek toen er die zigeuners bij kwamen. Zelf niks geen last van die mensen gehad en we werden door hen alsof wij de baas waren behandeld. Kwamen dus ook met hun probleempjes bij ons. Een soort van sociaal meldpunt. We kenden zelfs Petalo en zijn clan en mijn toenmalige echtgenoot heeft menigmaal een biertje met hem gedronken. Zigeuners waren niet geliefd bij de bevolking, alleen bij de kroegbaas, want daar werd wel het nodige besteed. Ook zij hadden en behielden hun eigen cultuur. Maar op een gegeven moment moesten de zigeuners het veld ruimen en de woonwagenkampen werden ontmanteld en moesten de bewoners gedwongen in een een huis gaan wonen. Na jaren vervaagde hun cultuurgewoonten, want muziek maken met een groep rondom een vuurtje werd niet door de buurtbewoners geaccepteerd. De kortzichtigheid van de autochtone bevolking kende geen grenzen, alleen hun eigen grens. Ach, kan nog veel over die periode vertellen, maar wat ik maar wil zeggen, wat IS de Nederlandse cultuur eigenlijk, wat verwacht men nu precies van al die nieuwkomers door de jaren heen, waarin moeten zij in principe nu precies in integreren. In het dagelijks naar de kroeg gaan om zich vol te laten lopen om strontlazarus naar huis terug te keren? Of voor eigen huis met een pul bier op de stoep te gaan zitten om te roddelen over de buren? Of lui onderuitgezakt op de bank met de benen op tafel met krant en pot bier half slaperig naar de beeldbuis te koekeloeren? Zeg het maar, ik weet het niet. Wat ik wel weet is, is dat de bedoeling is van heel de bevolking een eenheidsworst te maken, zoals het woensdaggehakt gemaakt van restjes vlees van de week daarvoor. Daar komt bij dat Nederlanders over het algemeen de schurft hebben aan moslims c.q. de islam want die hakken handen af, toch? En stenigen graag mensen dood als ze overspel hebben gepleegd, toch? Dat is wat er onder hun hersenpan is blijven hangen en de rest is van minder belang. Dan zijn er helaas van die ’lichten’ die de koran wensen aan te passen aan hedendaagse regels zoals men ook eeuwenlang met de bijbel (indjil) hebben geflikt, zodat religie is verworden tot een verwerpelijk iets wat uitgebannen moet worden. Zowel met het joodse en het christelijke geloof is men daar aardig in geslaagd om deze religiën de nek om te draaien. Waar vroeger de kerken vol zaten moeten ze deze nu noodgedwongen verkopen of verhuren of verbouwen tot wooneenheden of winkels. Bij de islam gaat ze dat echter niet lukken al vechten sommigen daar nog zo hard voor. Het tegendeel gebeurt, steeds meer mensen zien de schoonheid van de islam en bekeren zich op een gegeven moment. Mmmmm…. zo kom je van het een op het ander, maar ik houd het nu even voor gezien…

Dat waren zo mijn gedachten die bij mij opkwamen bij het woord “omvolken”, mijn excuses als het te lang is geworden.

Groetjes en salam aleikum