Caveat coomer
5 minuten leestijd

Caveat coomer

Over de giftige alchemie tussen coomer en e-girl

Cultuur
Caveat coomer
5 minuten leestijd
Dit is een vertaling en bewerking van een Twitter-draad van Curtis Yarvin.

In het kader van OnlyFans moet men de eeuwige wet van de lichtekooi in gedachten houden.1 Het is een wet die in zijn eenvoud en logica elegant kan worden beschreven: hoe onbevredigender de ervaring voor de klant, hoe bevredigender voor de hoer.

Seks + geld = macht

Om Arthur C. Clarke’s bekende citaat te parafraseren: moderne technologie is niet meer dan een vorm van magie die wij begrijpen.2 Het vermogen om erotische beelden te voorschijn te toveren met slechts enkele muisklikken, zou onze voorvaderen als zwarte magie zijn voorgekomen. En zoals alle magie, heeft ook deze gevolgen.

Maar er is een diepere magie dan het oproepen van een eindeloze stroom aan beelden van naaktheid. De ware magie is niet in handen van de coomer,3 maar van de hoer, namelijk de kinderlijke eenvoud waarmee ze geld naar zich toe kan trekken zonder ervoor te hoeven werken. Zodra de hoer het geheim van deze eigentijdse alchemie door heeft, worden de betoverende getallen die op haar bankrekening verschijnen in ruil voor enkele minuten zelfbevrediging voor de camera, erotischer dan seks ooit kan zijn.

Zodoende worden ’s werelds twee meest tastbare geneugten - geld en seks - gecombineerd tot een nog groter en nog verslavender genot: dat van macht. Zodra je ervan geproefd hebt, ben je verkocht. Eenmaal samengebonden kan deze alchemische verbintenis, waarin geld geërotiseerd wordt en seks gemonetiseerd, niet meer verbroken worden. Voor de hoer betekent de toevoeging van de factor geld geen ontwaarding van seks; geld verheft seks juist. Seks tegen betaling ‘bevrijdt’ haar door zijn corrumperende macht. Op dit punt aangekomen, is de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw omgedraaid. Hierom ook beweren zoveel feministen van de derde golf dat ‘sekswerk’ vrouwen emancipeert, want in de wereld van OnlyFans zijn het mannen, niet vrouwen, die verleid en veroverd worden.

Prostitutie wordt, zo lang het nog duurt, gezien als een schandelijk beroep. Vrouwen zijn naar hun aard het meest gevoelig voor sociale druk, waardoor de maatschappelijke afkeur van prostitutie zwaar op haar drukt en haar geestelijke evenwicht verstoord wordt. Maar wanneer de e-thot haar eerste geldelijke beloning ontvangt, prikt dit nieuwe gevoel van macht - waarschijnlijk de eerste keer in haar leven dat ze dit voelt - dwars door deze schaamte heen en ontlast haar van haar schuldgevoel tegenover de samenleving, haar familie en haarzelf.

De Reactionair

Boekenwinkel

Ondek onze grote collectie boeken, zoals De seksuele revolutie, in onze boekenwinkel.

De seksuele revolutie

Een nieuw zelf is geboren. Prostituee-zijn wordt haar nieuwe identiteit. In de ogen van anderen verandert dit niks aan haar morele status, maar voor menigeen is het voldoende om het innerlijke evenwicht tenminste tijdelijk te herstellen. Zij is nu #livingherbestlife en haar macht groeit door het magische recept van seks en geld.

Maar deze macht brengt ook wreedheid met zich mee. Bevrijd van de beklemmende noodzak om in de pas te lopen, kan ze het zich nu veroorloven om haar sadistische gevoelens de vrije teugel te geven. Gevoelens die opborrelen uit de negativiteit en vernedering waarmee de buitenwereld haar probeert te beschamen. Want ook al is ze herboren als hoer, een vrouw is en blijft een sociaal dier. Ze kaatst de afkeurende houding van de wereld terug in de vorm van hoon richting degenen over wie ze macht heeft - haar veroveringen van mannelijke kunne - en schept er van lieverlee een pervers genoegen om de bron van haar inkomsten en haar macht te zien als een verzameling losers en simps.4

Zo neemt de wet van de lichtekooi vorm aan: hoe onbevredigder haar klanten, hoe groter haar geluk. Het kapitaal werkt natuurlijk met alle plezier mee omdat het niet rust tot alle ‘gratis’ betrekkingen tussen mensen zijn omgetoverd in een betaalde dienst. Daarom ook spreekt het voor zich dat een verstandig man zich verre houdt van een meisje dat op OnlyFans zit. Zelfs een carriere als e-girl op Twitter of Instagram levert genoeg door simps aangeleverde dopamine op om het hierboven beschreven proces in gang te zetten. Caveat coomer!5

Van prostituee tot seksambtenaar

Het hierboven beschreven proces in tandem met het kapitalistische streven om de interacties tussen man en vrouw tot transacties te maken, transformeert de prostituee van een amoureuze seksuele dienstverlener tot iets wat meer op een poortwachter of een ambtenaar lijkt.

De ontevreden lagere ambtenaar verleent formeel diensten, maar het kleine beetje macht dat hij heeft en zijn minderwaardigheidscomplex maken dat hij dat met tegenzin doet. Zijn macht om jou te frustreren met papierwerk en andere bureaucratische chicanierieen is zijn enige genoegen. Op dezelfde manier schept de moderne hoer zich als poortwachter van de enige seksuele omgang die vele simps en incels ooit zullen hebben,6 er genoegen in haar klanten onbevredigd achter te laten. Niet alleen vergroot dit haar gevoel van macht, maar het doet haar klanten ook verlangen naar meer. Seks en de handel in seks worden zodoende tot maatschappelijke transacties vergelijkbaar met het aanvragen van een rijbewijs of een bouwvergunning. Gefinancialiseerd, geauditeerd en van een vernisje waardigheid voorzien ondanks de minachting van de meeste in vrijheid denkende mensen.

Het gezin is het laatste bastion van verzet tegen een samenleving die zich in toenemend tempo in de richting van een kille, anonieme techno-bureaucratie beweegt. Het is het enige bolwerk tegen een wereld die zich stort eindeloze transactionele bureaucratie zonder enige oprechtheid, medemenselijkheid of passie. Je wil dus niet iemand in je gezin opnemen die door haar eigen machtswellust en algorithmische prikkels in een wrede robot is veranderd die in essentie niet veel meer is dan een lagere ambtenaar die je af en toe aftrekt.

Haal de vampier niet in je huis.


  1. Wikipedia: OnlyFans is een website waarbij iemand tegen een maandelijkse betaling abonnees toegang kan bieden tot persoonlijk beeldmateriaal, doorgaans pornografisch van aard. ↩︎

  2. Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. ↩︎

  3. Urban Dictionary: A coomer is someone who excessively mastubates for the dopamine rush and the sense of fullfillment. Usually masturbates up to seven times a day↩︎

  4. Urban Dictionary: Someone who does way too much for a person they like↩︎

  5. Naar de Latijnse spreuk caveat emptor: koper wees op je hoede. ↩︎

  6. Urban Dictionary: Involuntary celibate: someone who is celibate but doesn’t want to be↩︎

Dit is een geweldig stuk en verdient een groot publiek.

Heel erg goed stuk, echter: “Hierom ook beweren zoveel feministen van de derde golf dat ‘sekswerk’ vrouwen emancipeert… seks en geld.” Ik denk niet dat dit zo is. Ik denk dat elk familielid het vervelend vindt als zijn dochter, zusje of kleinkind actief is als hoer. Ik denk dat die derde feministische golf maar heel erg weinig steun heeft. Daarmee is het probleem dus ook minder groot en makkelijker op te lossen.