Cordon sanitaire
6 minuten leestijd

Cordon sanitaire

Heeft de PVV haar eigen doodvonnis getekend?

Politiek
Cordon sanitaire
6 minuten leestijd

Het aanstaande, eerste-sinds-tijden centrumrechtse kabinet heeft nog geen dag geregeerd maar kreeg het vanuit linkse hoek al aardig voor de kiezen: “wie wil nou met Wilders regeren?”, “Het lukt Wilders niet eens om een kandidaat voor het premierschap te bedenken!”, “De btw op boeken omhoog? Schande!” “Iemand als minister voor ontwikkelingshulp terwijl ze zelf gepleit heeft voor het afschaffen ervan?” Maar natuurlijk de populairste leus van allen: “we worden zometeen geregeerd door een partij en een minister die de nazi- en complottheorie van ‘omvolking’ aanhangen!”

Alle pogingen van links om het kabinet in deze vormende fase kapot te maken, leken echter niet te werken. Het leek louter een giftig maar vergeefs sputteren van zuurlinks. Beoogd minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp Reinette Klever hield voet bij stuk toen haar werd gevraagd om afstand te nemen van Zwarte Piet en het zwartepietenjournaal in haar tijd bij Ongehoord Nederland. En Marjolein Faber liet voor het gesprek met formateur van Zwol en beoogd premier Schoof nog aan de pers weten ‘uitspraken uit het verleden niet te recenseren’. Ze nam haar woorden niet terug.

Ook Wilders liet op 21 juni via X (voorheen Twitter) weten dat ‘het chagrijn van zuur links averechts werkt. Ze proberen vergeefs onze mensen te beschadigen.’ Zijn kandidaten zouden, aldus Wilders, ‘de taal van de gewone man en vrouw’ spreken. Houdt de PVV dan vol? Blijven ze staan achter de woorden dat er in Nederland sprake is van omvolking, en dat de demografie in zwaar weer verkeert?

De sterke houding en rechte rug waar de rechtse kiezer altijd al van droomde, was (helaas) van korte duur. Op 24 juni vond de hoorzitting met beoogd minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber plaats, en het was hier wederom het geval dat Faber overspoeld werd door kritische vragen en verdachtmakingen. Toen ze aan het woord was, zei ze iets opmerkelijks:

… Maar ik realiseer me, dat de woorden ‘omvolking’ en ‘omvolkingstheorie’: een bewust planmatig beleid om de bevolking om te vormen of te vervangen, onjuist en ongewenst is, en bovendien een verschrikkelijke connotatie naar het verleden en het nazisme met zich meebrengt. Ik heb geen enkele moeite daar volledig afstand van te nemen. En dat doe ik dus ook nu; want zo bedoelde ik het niet. Ik had die termen ook beter niet kunnen gebruiken.

Haar uitspraak kreeg steun van fractievoorzitter Wilders, die op X reageerde dat Faber, net als de PVV “helemaal niets heeft met complottheorieën als omvolking.” Idem voor beoogd minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp Reinette Klever, die op X ook zei het ‘helemaal eens’ te zijn met Faber.

Omvolking, dat is?

Wel, de term ‘omvolking’ wordt regelmatig op één lijn gesteld met de Duitse benaming Umvolkung; een term die veelal door de nazi’s bezigden om juist de niet-Duitse volken te germaniseren, d.w.z. het tot Duitser maken middels verdrijven van het niet-Duitse volk, of door dit (niet-Duitse) volk te laten mengen met het Duitse. Maar ‘omvolking’ wordt ook vaak ‘de grote vervanging’ (Le grand remplacement) genoemd. Deze theorie, – veel aangehaald door de Franse schrijver Renaud Camus, die op zijn beurt geïnspireerd werd door de Britse politicus Enoch Powell – gaat er juist vanuit dat het inheems Europese, christelijke volk middels massa-immigratie wordt vervangen door niet-Westerse, veelal Afrikaanse en Midden-Oosterse allochtonen. Het opengrenzenbeleid, de gepropageerde ‘kracht’ van multiculturalisme en diversiteit en het hoge(re) geboortecijfer van niet-Westerse allochtonen zou, volgens de omvolkingstheorie, het Europese volk langzaam maar zeker tot een minderheid terugbrengen. Wat er gaande is in de wereld, is weinig anders dan dat er massale volksverhuizingen plaatsvinden waarbij het niet verbazend is dat er sterke termen worden gebruikt om uit te drukken hoezeer men zich overspoeld voelt, en langzaamaan vreemdeling in eigen land wordt. Sec genomen, past het woord gewoonweg bij de huidige (demografische) ontwikkelingen. Er is dus sprake van een begripsverschuiving; met wat nu omvolking wordt genoemd, wordt niet hetzelfde bedoeld als met de Umvolkung van de nazi’s: het is een begrip geworden dat puur en alleen weerslag heeft op de rappe en ingrijpende veranderingen in de demografische samenstelling van Nederland en Europa.

Ook links erkent omvolking?

Alhoewel inderdaad veel ‘conservatieve’ kopstukken de term ‘omvolking’ bezigen, bracht ironisch genoeg de Verenigde Naties in 2000 een rapport naar buiten, betiteld: “Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing Populations?”1 Ook de zeer linkse Trouw-columnist Abdelkader Benali schreef in 2022 een column met als titel: “Migratie gaat de wereld veranderen, van mij kan omvolking niet snel genoeg gaan.”2 Ook links erkent de omvolking in zekere mate als een gegeven – soms zelfs, zo blijkt uit de woorden van Benali, als doel; het zou immers de krimpende en ouder-wordende generatie kunnen verhelpen. Hetzelfde gebeurt nu ook in Japan, waar de inheemse Japanse bevolking een dusdanig laag geboortecijfer heeft, dat immigratie wordt verwelkomd.3 Voor velen dus toch een erkende werkelijkheid, dus dat zou toch geen reden moeten zijn om woorden terug te nemen?

Terug in het hok

Feit is natuurlijk dat de PVV, zoals helaas vaker is gebleken voor en tijdens de onderhandelingen, achteruit is gedeinsd. Woorden heeft teruggenomen, en ideeën heeft afgezwakt. Want zo simpel is het: rechts spreekt, links voert een act op, worden activistisch en gebruiken de oude vertrouwde ‘nazi-kaart’, en rechts neemt braafjes de woorden terug. Zo was het natuurlijk allemaal niet bedoeld! En nu is, zelfs door de partij die het hardst leek op te komen voor de Nederlanders, en dus tegen massale immigratie, het extreemlinkse frame van omvolking als ‘racistische, nazistische complottheorie’ overgenomen.

De Reactionair

Boekenwinkel

Ondek onze grote collectie boeken, zoals De seksuele revolutie, in onze boekenwinkel.

De seksuele revolutie

Het heeft veel weg van hoe de Italiaanse premier Meloni, toen zij eenmaal verkozen was, in plaats van de door haar beloofde zeeblokkades te installeren om migratie tegen te gaan, naar Tunesië ging en met Rutte en Von der Leyen een “deal” sloot inzake migratie. Het gaat hier alleen verder: de controverse rondom de term “omvolking heeft afgeleid van het werkelijke probleem, en hoewel Faber zegt voet bij stuk te houden op de inhoud, en alleen de term te verwerpen, symboliseert het afstand doen van deze term meer dan de PVV zich wellicht beseft. In elk geval zal de PVV-stemmer dit als een teleurstelling zien.

Na andere concessies die de PVV heeft gedaan, valt nu symbolisch ook het immigratiebeleid in duigen met dit verdere zwichten voor de linkse begrippentirannie. Links heeft zo eens te meer bewezen dat zij de werkelijke controle over het discours behouden.

De vraag is en blijft dan nu ook of de PVV met dit oepsje de geloofwaardigheid nog wel heeft die ze enkele weken geleden wel leek te hebben. Krijgen we nog wel centrumrechts beleid of wisselen hier slechts de acteurs op het toneel en zal links van achter de schermen nog altijd blijven regeren?

Ik deel uw visie omtrent de wat slappe hap omtrent de trend die voor iedereen zichtbaar is. Ik hoop dat de PVV desondanks in staat is de trend te keren, zonder dat deze onnodige discussie omtrent een werkwoord nodig is. Raar dat men zich excuseerde. ‘Planmatig’ omvolken is inderdaad waar de moffen mee bezig waren. Ik zou de beschuldigingen als water van mijn huid laten glijden, en duidelijk maken dat ‘omvolking’ op zich een feit is, en dat nooit is gezegd dat dit planmatig gebeurde. Ook al ‘schaffte’ DDR dame Merkel het (nicht).