De boeren en natuurrecht!
3 minuten leestijd

De boeren en natuurrecht!

Hoe hebben we dit kookpunt bereikt en wat kunnen we verwachten van hun woede?

Politiek
De boeren en natuurrecht!
3 minuten leestijd

‘Life, liberty and the pursuit of happiness’. Daar horen we over in onze vaak door Amerika geobsedeerde, media en geschiedschrijving. We horen over Locke en het liberalisme. Het sociaal contract. Over de ontwikkeling van mensenrechten en hoe de democratie onze rechten zou waarborgen. En gelukkig horen we ook nog wel eens over de tachtigjarige oorlog tegen de Spaanse heersers en hun hoge belastingen.

Toch horen we nu juist over hoe Nederlandse boeren, een van de meest belangrijke producenten voor de Nederlandse economie, hun vee en zelfs hun bedrijf kunnen verliezen. Uitkopen wordt genoemd, maar onteigening hangt als een zwaard van Damocles boven de hoofden van boeren die hun familiebedrijf graag willen voortzetten. Lang waren ze het kloppende hart van de Nederlandse economie, maar nu passen ze niet bij het huidige regeringsbeleid.

Velden met koeien moeten plaatsmaken voor nieuwe huizen en buurten. Daar wordt Nederland groener van.

Vele generaties omvattende familiebedrijven moeten worden afgeschaft ten behoeve van ‘the greater good’. Nederland moet de wereld redden en de gewone bevolking moet de lasten dragen.

Grote internationale bedrijven werden lang ontzien, terwijl de ouderen na 40 jaar werken hun pensioen en verzorging aangetast zagen worden onder Rutte II. PVDA-VVD gaf ons het ergste van beide werelden: hoge belastingen (voor de middenklasse) van het socialisme en het asociale beleid van het liberalisme. Waar ging al het geld naar toe? Nu, met D66, is dat in ieder geval duidelijk: naar gigantische groene ambities, de EU, en meer en meer vluchtelingen en immigranten (waar ook de nieuwe huizen naartoe gaan).

Nu lijken specifiek onze boeren aan de beurt om de lasten te dragen. De boeren echter, hebben al eerder laten zien dat ze dit niet zullen pikken. De meest intense protesten sinds decennia zetten in 2019 Nederland al op zijn kop.

De Reactionair

Boekenwinkel

Ondek onze grote collectie boeken, zoals De seksuele revolutie, in onze boekenwinkel.

De seksuele revolutie

Gelukkig hebben de boeren nog geen geweld gepleegd, geen onschuldige familieleden van politici bedreigd, en dit moet absoluut ook zo blijven. In 2019 werd een ambulance specifiek doorgelaten tijdens een protest, iets wat de boeren onderscheidde van de gruwelen van revoluties.

Maar wat moeten boeren die in hun bestaanszekerheid -en dat van hun kinderen en kleinkinderen- worden bedreigd precies doen? Wat is een acceptabele uitkoopprijs? Voldoende geld voor bestaanszekerheid van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen lijkt het uitgangspunt. Hoe kunnen boeren met minder akkoord gaan?

Ouders zijn verplicht de toekomst van hun kinderen, hun erfenis te beschermen en kunnen die niet zomaar opofferen om op die manier Greta Thunberg te compenseren voor haar stress en pesterijen op haar school.

Dat onteigening openlijk wordt besproken is er een teken van, hoe erg traditionele rechten en principes zijn uitgehold ten behoeve van ideologie. Privébezit is een van de oudste en meest essentiële mensenrechten. Het is ouder dan de staat zelf. Een recht dat zelfs absolute monarchen zoals de Zonnekoning respecteerden. Maar dit principe wordt niet meer erkend. We hebben het liberalisme van Locke en de VS al achterwege gelaten en het totalitarisme van Rousseau omarmd. De dreiging van het marxisme, de onteigeningen in de Sovjet-Unie en China lijken opeens dichtbij.

Wanneer een regering haar burgers dreigt te bestelen, dan… wel er wordt al door sommigen gesproken over een burgeroorlog. Bizar idee voor ons polderland. Gelukkig is er een motie tegen de voorstellen aangenomen door het VVD-congres.

Misschien kunnen nieuwe verkiezingen voorkomen dat de crisis escaleert. Anders hoop ik, dat massale protesten zullen verlopen als die in Tsjechoslowakije ten tijde van de Fluwelen Revolutie. Vredige protesten, zo massaal en breed, dat ze de regering dwingen tot onderhandelen of aftreden.

Een zeer relevante verwijzing naar eerdere gedwongen onteigeningen in de Sovjet-Unie en China. De grootste hongersnood aller tijden was het gevolg van gedwongen collectivisatie en ‘de Grote Sprong Voorwaarts’ onder Mao, in de jaren rond 1960 van de vorige eeuw. Zie b.v. citaat uit review over boek Frank Dikötter, ‘Mao’s Great Famine’. The history of China’s most devastating catastrophe, 1958-1962.“Die provinciale archieven bevatten schrijnende getuigenissen en doen Dikötter concluderen dat het dodental 45 miljoen was in plaats van 30 miljoen, zoals tot nu toe verondersteld werd.” Bron: http://www.historien.nl/de-grote-sprong-en-nog-grotere-hongersnood/.