Dodemansplaneet
7 minuten leestijd

Jurgen van het Bolscher

Dodemansplaneet

Over de ongekende globale fertiliteitscrisis

Dodemansplaneet
7 minuten leestijd

De negen miljardste mens zal nooit geboren worden, zeiden ze. Een trend die begon in Frankrijk in de 17e eeuw heeft nu alle uithoeken van de wereld bereikt. Van Europeanen tot Koreanen, en van Afghanen tot de stammen van Mali, overal is er een implosie gaande van het geboortecijfer.

Nederland

Hadden wij in ons kikkerlandje nooit massa-immigratie beleid gevoerd, zou Nederland nu een bevolking hebben van ~ 13 miljoen inwoners en daarmee dan ook haar bevolkingspiek bereikt hebben. Al sinds de jaren ‘70 zit het geboortecijfer onder de 2.1 kinderen per vrouw, het aantal dat nodig is om een bevolking op peil te houden, en deze is nu dan ook aan het krimpen. In 2017 stierven er voor het eerst meer autochtone Nederlanders dan dat er geboren werden, en met een alsmaar dalend geboortecijfer, of Total Fertility Rate(TFR), zal deze krimp zich deze eeuw niet keren.

Bevolkingskrimp

Zoals een schommel op zijn top zal bevolkingskrimp langzaam beginnen om vervolgens te versnellen. De bevolking van Japan is sinds de bevolkingspiek in 2008 al met 3 miljoen inwoners geslonken en zal vanaf 2024 met ruim één miljoen inwoners per jaar afnemen. De snelheid van bevolkingskrimp zal versnellen en vertragen afhankelijk van hoe groot een generatie is. In het Westen zal de relatief grote, en gemiddelde levensverwachting naderende, ‘Baby Boomer’ generatie in de komende 20 jaar tijd een gat achterlaten van zo’n 4,5 miljoen inwoners, een krimp van gemiddeld meer dan 200 duizend inwoners per jaar, bekend als “The great Boomer die off”. Hierna zal de snelheid van de krimp afnemen tot dat een nieuwe relatief grotere generatie de gemiddelde levensverwachting bereikt. Bevolkingskrimp is al gaande in Europa, al word het hier gemaskeerd door massa-immigratie, en West-Azië en zal zich uiteindelijk overal in de wereld manifesteren. Deze krimp zal niet gelijk op gaan, integendeel. Er zitten zeer grote verschillen in de hoogte van geboortecijfers tussen gebieden en tussen demografische groepen. Seoul met een TFR van 0,51 en de Zinder regio in Niger met een TFR van ~ 7 bijvoorbeeld. Waar West-Azië al aan het ontvolken is, zal het in Afrika nog tot ongeveer tot 2050 duren voordat ze onder een TFR van 2.1 komen, en tot 2100 tot de bevolking uiteindelijk zal krimpen. In de VS hebben conservatieven een ~ 30% hoger geboortecijfer dan liberalen. Tussen conservatieven onderling zit er ook weer een verschil, hogere geboortecijfers correleren positief met mate van traditionalisme en/of religiositeit. De wereldbevolking zal dus krimpen, maar ook haar samenstelling zal veranderen doordat verschillende gebieden en groepen eerder en sneller zullen krimpen dan anderen.

Vrije val

Veel schattingen voorspellen een verviervoudiging van de bevolking van Afrika tot ~ 4,5 Miljard eind deze eeuw. Deze ‘bevolkingsexplosie’ zou een parachute zijn die een volledige vrije val van de wereldbevolking afremt. Echter zijn deze voorspellingen gebaseerd op een onderschatting van het tempo waarin geboortecijfers dalen. Overal ter wereld daalt het TFR de laatste jaren significant sneller dan verwacht, met name in Afrika. Het valt ter discussie te stellen in hoeverre deze ‘bevolkingsexplosie’ zich zal manifesteren. Afrika weet zich niet te ontwikkelen en veel gebieden zijn netto voedselimporteurs, en zijn dus niet in staat hun huidige noch hun toekomstige bevolking autonoom te voeden. Afhankelijk van een steeds verder destabiliserende wereld zal de bevolkingsgroei van Afrika doormiddel van hongersnood, ziekte, oorlog én een snel dalend TFR mogelijk drastisch afgeremd worden en eerder krimpen dan verwacht.

Spooksteden

Waar zulke lage geboortecijfers regionaal eerder zijn voorgekomen, en we bevolkingskrimp vaker hebben gezien in de geschiedenis door oorlog, hongersnood, pandemieën etc. is de schaal, totaliteit en oorzaak van de huidige situatie ongekend. Nog nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid is de totale wereldbevolking gekrompen door het vrijwillig niet krijgen van genoeg kinderen. Velen van ons zullen deze historisch ongekende globale bevolkingskrimp persoonlijk gaan meemaken. We zullen de lege spooksteden van Japan en China aanschouwen, de ontvolking van het Indische subcontinent, en het halveren van onze eigen Europese volkeren. Een gebeurtenis zo uniek, die de eindtijd-theorieën voor velen een stuk aannemelijker zal maken. Het strekt zich over alle grenzen heen, over etniciteit, ras, religie, ideologie, economische welvaart etc. en pogingen om geboortecijfers te verhogen mislukken zonder uitzondering. Vaak wordt feminisme beschuldigd, en hoewel feminisme zeker anti-nataal en schadelijk is, zijn patriarchale samenlevingen als Afghanistan, Iran, Congo etc. niet immuun en zakken ook hier de TFR’s in. Ook ondergaan de meeste Islamitische landen een sterke daling van het TFR en zitten Iran, Saudi-Arabië, Turkije, Tunesië etc. al onder de 2.1. Gezien er nagenoeg geen volk aan ontkomt en de oorzaak een mysterie is, zal globale bevolkingskrimp de tweede helft van de 21e eeuw, de 22e eeuw en mogelijk zelfs de 23e eeuw domineren.

Uitverkorenen

Verborgen onder de kinderloze massa’s zijn er enkele bevolkingsgroepen die de geboorte implosie lijken te weerstaan. Zo is de TFR van Israel sinds de jaren ‘90 gestabiliseerd rond de 3 kinderen per vrouw, met een relatief kleine daling te hebben doorgemaakt in de decennia ervoor. Binnen Israel zijn er enorme verschillen in het geboortecijfer tussen demografische groepen, zo krijgen seculiere Joden ongeveer 2 kinderen per vrouw en Haredi’s er 6,5.

De Amish en Mennonieten, twee Christelijke sektes in Noord- en Zuid-Amerika, hebben aanhoudend hoge TFR’s van rond de 5-7 kinderen per vrouw en die van de Amish zijn sinds de jaren ‘90 zelfs gestegen. In de Bible belt in Nederland zijn er veel gemeenten met een geboortecijfer van boven de 2.1, te danken aan de Gereformeerde Christenen die gemiddeld zo’n 3-4 per vrouw krijgen. Katholieken krijgen vaak ook boven gemiddeld veel kinderen, zoals bijv. in de VS 2.3 kinderen per vrouw, uitgesplitst in Traditionele en doorsnee Katholieken is dit verschil nog drastischer.

De Reactionair

Boekenwinkel

Ondek onze grote collectie boeken, zoals De seksuele revolutie, in onze boekenwinkel.

De seksuele revolutie

Centraal Aziatische landen en Mongolië hebben hun geboortecijfer in een opwaartse trend gekregen. Het fertiliteitcijfer van Kazachstan en Oezbekistan zit ruim boven de 2.1 en lijken op het eerste gezicht door te groeien. Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan en Mongolië zitten ook ruim boven de 2.1 maar hun TFR is alweer aan het inzakken. Als ex-Sovjet landen, en Mongolië als ex-Sovjet proxystaat, is het mogelijk dat zij te maken hebben met een trend die ook waarneembaar is in andere ex-Sovjet landen, een daling na de economische verslechtering en de val de Sovjet-Unie en een tijdelijke stijging toen de economische welvaart herstelde, om vervolgens weer opnieuw te dalen. Het lijkt er op dat de Kazachs en Oezbeken simpelweg achterlopen en dat ook hier de lange termijn trend neerwaarts is. De nabije toekomst zal uitwijzen wie de uitverkorenen zijn.

2400 AD

Hoewel het nog niet succesvol en grootschalig geprobeerd is om op te lossen lijkt het probleem in ieder geval te liggen aan een combinatie van o.a. feminisme, atheïsme, traditionalisme, welvaart en schaarste in land en woonruimte. Misschien ligt de oplossing, als die er is, ergens in een combinatie van de bovenstaande ‘oorzaken’. Mogelijk is het niet eens een probleem wat door mensen is op te lossen, wellicht is de oorzaak iets transcendents, iets goddelijks, iets natuur wettelijks of hebben de eindtijd-theoristen gelijk? De huidige elite lijkt in ieder geval niet geïnteresseerd te zijn in een oplossing, een poging om het fertiliteitsprobleem ‘kunstmatig’ op te lossen zou pas mogelijk zijn na regime-change in het Westen, en elders, als die er ooit komt. Zonder oplossing word het een natuurlijke selectie welke bevolkingsgroepen de moderniteit doorstaan en welke niet. Atheïsten, progressieven, liberalen etc. zullen wegkwijnen en op den duur zelfs volledig verdwijnen. De meest conservatieve, traditionalistische en vooral religieuze bevolkingsgroepen zullen opbloeien. Pas na eeuwen van krimp, totdat de onvruchtbare groepen in zo’n mate afgestorven zijn dat er een omslagpunt bereikt word, zullen de vruchtbare groepen de wereldbevolking weer doen groeien. De mensheid zal een nieuw tijdperk in gaan, een permanent einde van het Liberalisme. Een tijdperk van een ongekende mate van religiositeit en traditie, en een nieuwe vitale globale bevolkingsgroei. “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde erven”.