Loos alarm slaan, overdrijven, gekken negeren
5 minuten leestijd
Sanura

Loos alarm slaan, overdrijven, gekken negeren

David Icke en toenemende censuur

Loos alarm slaan, overdrijven, gekken negeren
5 minuten leestijd

Ooit was er een man actief als leidend persoon binnen de Green Party in het Verenigd Koninkrijk. In 1991 beweerde deze in een interview een Zoon van de Godheid te zijn.1 Ook voorspelde hij dat Los Angeles een eiland zou worden en dat er vulkaanuitbarstingen zouden plaatsvinden op Cuba. Hij werd belachelijk gemaakt en zijn leven veranderde voorgoed. The Guardian betoonde hem nog enig medeleven.2 Die man is David Icke.

De Green Party bleef tot op zekere hoogte achter hem staan, maar hij werd wijdverspreid belachelijk gemaakt. Hij bleef echter boeken publiceren en zijn messiaanse beweringen weerhielden mainstream uitgevers er enige tijd niet van zijn werken te publiceren.

Oplaaiende controverse

In 1994 echter onderschreef hij ‘de Protocollen van de wijzen van Sion’. Hier trokken de uitgevers een grens. Gekke ideeën mochten, aanzetten tot haat niet. Logisch en terecht, lijkt me. Icke moest zelf zijn boeken gaan publiceren en de Greens verwierpen hem.3 Om onduidelijke redenen bleef hij bekend, zelfs relevant, en verdween hij niet in vergetelheid. Wellicht volgens het devies ‘berucht=beroemd’. Zo wordt ook ‘Leave Britney alone’ nog steeds herinnerd.

Icke doet dan ook niet aan ‘hondenfluitjes’. Zijn antisemitisme en revisionisme rond de Holocaust waren zowel openlijk als duidelijk. Tegelijk wilde hij het ook hebben over de volgens hem bestaande ‘reptielen’ en zag hij in ‘de protocollen van de wijzen van Sion’ een verwijzing naar een reptielensamenzwering. Icke wordt ervan beschuldigd dat zijn gebruik van de term ‘reptielen’ eigenlijk als code is bedoeld voor ‘Joden’. Gezien het feit dat hij openlijk antisemitische ideeën heeft geuit, lijkt dit echter tamelijk onlogisch en overbodig.

Gelet op Icke’s achtergrond lijkt er geen reden te twijfelen dat hij daadwerkelijk in zijn ongebruikelijke spirituele ideeën en variaties op New Age gelooft en zijn extreme samenzweringstheorieën passen bij dit vreemde wereldbeeld.

Icke heeft zelf overigens ontkend antisemitisch te zijn.4 Hij beweert dat de samenzwering geleid wordt door een specifieke groep Joden die ook samenwerken met niet-Joden en zelfs het ‘gewone’ Joodse volk zouden onderdrukken, net als de rest van de wereld.

Dit verandert niets aan het feit, dat zijn steun voor ‘de protocollen’ en zijn antisemitische opmerkingen even stompzinnig als fout zijn; wel betekent het, dat hij niet alle Joden haat en dat zijn ideeën meer gaan om een samenzweringstheorie over een geheime elite, dan over een heel volk of ras. Typische ‘Illuminatieverhalen’ eigenlijk.

Liberale hypocrisie in de kwestie Icke?

Waarom is er nu ineens nieuwe interesse in Icke? Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom hij werd uitgenodigd. Hij heeft voorspellingen gedaan over totalitarisme en globalisme, maar hij is daarin niet bepaald uniek. Hij heeft ook valse voorspellingen gedaan over wereldrampen en het verdwijnen van Nieuw-Zeeland. En uiteraard betwijfel ik ook dat hij de/een zoon van God is. Mogelijk wilden de organisatoren inclusief zijn? Op zich erg lief bedoeld dan… Nog vreemder: waarom moest Icke verboden worden Nederland binnen te komen? Waarom deze extreme reactie? Waarom zou specifiek Icke de openbare orde verstoren? Is Icke een echte bedreiging? Icke krijgt toch juist meer aandacht door dit soort censuur? Is de modern liberale samenleving zo ver verwijderd van het oorspronkelijke liberalisme dat ze aan radicale alternatieve geluiden het woord moet ontnemen?

Icke heeft nooit opgeroepen tot geweld, noch zich verbonden aan groepen die dit wel doen. Toch is hem ook verboden Australië in te reizen. Er is geen indicatie dat hij een neonazi is of sympathie heeft voor het Derde Rijk. Hoewel hij veel gekke ideeën promoot, waaronder een verkapt antisemitisme, heeft hij bij mijn weten geen aantoonbare of vermoede connectie met terrorisme of revolutionaire bewegingen. Als dit wel het geval was geweest, zou er terecht reden geweest zijn hem de toegang tot ons land te ontzeggen. Of wanneer hij de Holocaust zou hebben verdedigd of goedgepraat, of geweld tegen andere groepen of personen.

Selectieve reacties… een paar vragen

Veel van Icke’s ergste antisemitische opmerkingen stammen uit de jaren 90. Icke heeft indertijd beweerd dat Joden zelf zorgen voor antisemitisme. Een walgelijke vorm van ‘victim blaming’. George Soros heeft echter hetzelfde beweerd, werd daarvoor terecht aangevallen door de Anti Defamation League.5 Niettemin worden critici van Soros wel beschuldigd van antisemitisme, maar Soros zelf meestal niet. Icke lijkt sindsdien zijn ideeën te hebben aangepast. Tegenwoordig ageert hij vooral tegen de terreur van de reptielen. Dat hij zijn vroegere radicale ideeën nu vermomd zou hebben als New Age gebrabbel over reptielen strookt niet met het feit dat hij ten tijde van zijn verwerpelijke opmerkingen ook al met deze zelfde thema’s bezig was. En daarbij heeft hij ook niet-Joodse mensen als zogenaamde reptielen bestempeld.

De vraag is dus: zijn er niet belangrijkere onderwerpen dan Icke? Is hem labelen als een bedreiging in feite geen karaktermoord, of te veel eer? Overkill?

Icke’s ‘victim blaming’ van vroeger is zelfs in verband gebracht met het nazisme. Maar hoe zit het dan met Dirk Verhofstadt die KGB-propaganda uit de jaren 60 tegen paus Pius XII gesteund heeft6 maar niet wordt verketterd? Of met Christopher Hitchens die suggereerde dat antikatholieke nazipropaganda van Goebbels, (die ruim 300 priesters beschuldigde van kindermisbruik terwijl slechts 21 schuldig werden bevonden door het rechtssysteem) vervolging van echt misbruik was.78 Is het ooit gesteund hebben van propaganda van een totalitair regime nu wel of niet een veeg teken? Of is laster verspreiden of haat zaaien tegen katholieken wellicht minder erg? Decennia geleden zijn er zoveel schadelijke dingen gezegd. Onze milieupaus Ed Nijpels pleitte ooit bijvoorbeeld voor de legalisatie van pedofilie.9

Kortom: wie of wat bepaalt welke uitspraken van welke gek het verdienen om de persoon als uitzonderlijk gevaar de toegang tot een samenleving te ontzeggen?

Wie zonder jeugdzonden is, werpe de eerste steen.


  1. John Ezard, ‘Son and daughter of God’ predict apocalypse is nigh↩︎

  2. Des Christy, Crucifixion, courtesy of the BBC↩︎

  3. The Independent, Greens bar Icke↩︎

  4. Henry Widdas, Icke: Reports of my madness have been greatly exaggerated↩︎

  5. JTA, [In Rare Jewish Appearance, George Soros Says Jews and Israel Cause Anti-Semitism]https://www.jta.org/archive/in-rare-jewish-appearance-george-soros-says-jews-and-israel-cause-anti-semitism)↩︎

  6. Dirk Verhofstadt, Tussenrapport over de archieven van Pius XII*. ↩︎

  7. Cesnur,* Goebbels and the pedophile priests operation*. ↩︎

  8. Christopher Hitchens, God Is Not Great↩︎

  9. Sarah Verroen, De kindervriend↩︎