Pragmatici en idealisten
6 minuten leestijd

v. Stormberg

Pragmatici en idealisten

Een stemadvies voor de Europese Parlementsverkiezingen

Pragmatici en idealisten
6 minuten leestijd

De Europese Parlementsverkiezingen zijn samen met de Gemeenteraadsverkiezingen in Nederland traditioneel de verkiezingen met de laagste opkomst. Dat is niet onlogisch, Brussel is ver weg, onbekend en ingewikkeld, om van het vreemdsoortige systeem van Europese partijen en fracties nog maar te zwijgen. Genoeg voor de gemiddelde kiezer om onzeker over te worden, want hoe werkt je stem uiteindelijk precies uit? Dat probleem heeft u niet, want u leest op de valreep dit stemadvies en daarin worden de keuzes en hun gevolgen duidelijk uitgelegd. Wel nu, de opties zijn helder:

Partij voor de Vrijheid

Zoals sinds de laatste Tweede Kamerverkiezingen het geval is in de peilingen, lijkt ook bij de Euroverkiezingen de PVV de leiding te nemen. De partij is al lang niet meer dat bolwerk van de chauvinistische, verontwaardigde onderklasse, maar fungeert nu al enige maanden als brede volkspartij die het levensgevoel van het Nederland buiten de hoogopgeleide, progressieve stadskernen vertegenwoordigt en ongenoegen kanaliseert in de richting van constructieve oplossingen. Wie had dat ooit gedacht. Een keuze voor de PVV is voor een rechtse stemmer logisch en helder, de partij is voor Nederland en tegen migratie, een essentiële stellingname.

Veel interessanter is natuurlijk wat de PVV in de praktijk doet in Europa. In het Europarlement zal de PVV hoogstwaarschijnlijk eerst en vooral gekenschetst kunnen gaan worden als een bondgenoot van de nieuw te vormen bredere rechtse samenwerkingsverbanden, welke vorm deze ook mogen krijgen. De PVV is, zeker nu kabinetsdeelname de partij daartoe dwingt, aan de pragmatische kant van de rechtse politiek beland. Dat wil zeggen, aan de zijde van Le Pen en Meloni. Daarbij moet worden gesteld dat de kwaliteit van de PVV kandidaten niet altijd even briljant is en dat Nederland dankzij zijn karige aantal zetels hoe dan ook geen hoofdrol zal spelen in het Europarlement. Met enige overdrijving mag worden gesteld dat verwacht kan worden dat de partij van Wilders in de praktijk vooral een bijwagentje zal blijken dat weinig eigen initiatief zal vertonen. Een stem op de PVV is dus vooral een gebaar van steun aan het hardrechtse bestuursblok, dat belooft dat er, nu zij langzaam in steeds meer landen aan de macht beginnen te komen, eindelijk echt iets gaat veranderen, maar dat ook geplaagd wordt door de compromissen die horen bij coalitiepolitiek.

Forum voor Democratie

Waar de PVV de makkelijkste optie voor rechtse stemmers is, lijkt Forum voor Democratie potentieel de interessantste. De reden hiervoor is niet zozeer een van de inhoudelijke stellingnames van FVD, die zijn al langer bekend en daarover kan eindeloos getwist worden, maar veeleer de positionering van de partij, mocht het deze lukken een zetel te halen, in het Europarlement. Dit heeft alles te maken met de grote herschikking die zich op dit moment afspeelt op de rechterbankjes in Brussel. Waar de PVV in het verschuivende landschap een logische en gewaardeerde bondgenoot van de bredere rechtse samenwerkingsverbanden is, geldt Forum als een wellicht essentieel puzzelstuk voor de formatie van een smaller, maar toch niet minder belangrijk, rechts verband. Nu de grote rechtse partijen zoals FdI, RN en de PVV naar het midden bewegen om te besturen, blijft de uiterste rechterflank open voor een nieuwe fractie van hardliners en idealisten. Deze is al in de maak rond de Duitsnationalen van Alternative für Deutschland, die hoe dan ook niet in het pragmatische brede verband welkom waren en daar eigenlijk ook qua karakter niet hadden gepast. Het probleem voor AfD is dat de horde voor de formatie van een officiële fractie best aanzienlijk is. De Duitsers hebben daarvoor een alliantie nodig met 23 zetels uit zeven landen. Dat eerste moet geen probleem zijn, maar dat tweede is een stuk lastiger.

De Reactionair

Boekenwinkel

Ondek onze grote collectie boeken, zoals De seksuele revolutie, in onze boekenwinkel.

De seksuele revolutie

Een zetel voor Forum zou de formatie van een dergelijke fractie erg vergemakkelijken en Forum kan in zo’n kleine fractie wellicht een grote rol spelen als smaakmaker, zeker met Ralf Dekker als MEP. Vergeet in dit opzicht ook niet dat beide AfD en FVD zeer succesvol zijn in het inzetten van sociale media en een zekere dynamiek vertonen die de hardrechtse bestuurspartijen missen. De hardliner fractie heeft daarmee de potentie om een soort rechtse voorhoede te worden. Dit kan positief worden opgevat: een stem op Forum zet iets in beweging, maar overdenkingen zijn op hun plaats, immers, waar gaat die beweging naartoe? De nieuwe fractie zou zeer stevig rechts zijn, met remigratie, het kroonjuweel van de AfD, als een van de speerpunten. Een ander logisch speerpunt, alle aspirant-leden zijn het hierover eens, is een verzoenende, zo niet vriendschappelijke, houding tegenover Rusland. Buiten de Brusselse gevolgen moet bij een stem op FVD ook worden bedacht wat het verder verlenen van krediet aan Forum als voorhoede van Nederlands rechts betekent, namelijk een grotere invloed voor Amerikaanse rechtse opiniemakers en de gebroeders Tate op ons politieke landschap. Dat soort afwegingen zijn ook juist de reden dat Forum de interessantste optie op het stembiljet is. Forum stemmen is echt een keuze, die voor alle ‘kampen’ binnen rechts waarschijnlijk voor- en nadelen met zich mee zal dragen.

Staatkundig Gereformeerde Partij

Net als FVD zweeft de SGP rond de kiesdeler en wordt het dus spannend of de partij een zetel zal halen. Anders dan FVD heeft een zetel voor de SGP geen grote implicaties voor rechtse groepsvorming of onze politiek cultuur. De SGP is lid van de ECH en zal ook in de toekomst ongetwijfeld geen spannende fractiewissels ondernemen. Het is aan te raden op de SGP te stemmen indien u een aanhanger van de beginselen van de partij bent, of indien u specifiek een degelijk conservatief geluid in Brussel wil laten horen.

BoerBurgerBeweging

Als partij moet over de BoerBurgerBeweging worden opgemerkt dat deze heeft uitgesproken lid te willen worden van de centrumrechtse EVP en derhalve niet in aanmerking komt voor een algemene aanbeveling. Daar tegenover staat natuurlijk het feit dat de kieslijst van de BBB een vriend van ons platform bevat, namelijk de nummer zeven, Cees Meeldijk, die u ook heeft kunnen horen bij het verkiezingsdebat in het Reactionair Politiek Café van afgelopen maandag. Vandaar luidt het advies met betrekking tot de BBB: stemt u BBB, dan stemt u Meeldijk.

Links

Voor linkse kiezers geldt het stemadvies, zoals altijd, om op de enige enigszins normale, gezonde en sceptische linkse partij te stemmen en dat is en blijft de SP.

Slotsom

Ten slotte valt uiteindelijk alleen te concluderen wat reeds maanden geleden ook al geconcludeerd moest worden: een bindend stemadvies geven voor de Europese Parlementsverkiezingen is niet mogelijk. Voor dergelijk advies is het Nederlandse aandeel in Brussel te klein, zijn onze partijen te zwak en zijn de meningen in onze kringen te zeer uiteenlopend. Dit zijn verkiezingen om zelf het hart en het hoofd over te breken, maar het moge duidelijk zijn dat er zeker iets te kiezen valt. Voor bijna iedereen geldt dat je bij elke meevaller die een partij oplevert, een gratis tegenvaller cadeau krijgt. Ik hoop slechts dat dit artikel die omstandigheden iets beter in kaart heeft gebracht. Uiteindelijk is de keuze, dit keer, aan u, reactionairen.

Ik mis een uiteenzetting over de mogelijkheid om niet te stemmen