Stemadvies voor 15 maart
8 minuten leestijd

v. Stormberg

Stemadvies voor 15 maart

Want stemmen zul je

Stemadvies voor 15 maart
8 minuten leestijd

Dat het ieders plicht is om aankomende 15 maart zijn stem uit te brengen, maakt het nog niet makkelijker om te bepalen welke lijst en kandidaat deze stem verdient. Dat komt vooral omdat het deelnemersveld bij een landelijke Nederlandse verkiezing zelden tegelijk zo vol en zo matig was. Hoewel de meeste partijen eigenlijk een grondige oorwassing verdienen, zal ik het eindeloos bekritiseren van verleden en huidige fouten hier zo veel mogelijk achterwege laten. We moeten het immers doen met wat ons wordt voorgeschoteld, tot de tijd dat wij zelf lijsten aan kiezers voor kunnen schotelen. Daarom neem ik een aantal van de logische opties die wij reactionaire (zo u wilt) stemmers hebben hieronder door, om voor u allen en voor mijzelf enige duidelijkheid te creëren in de chaos. Daarmee zal dit stemadvies voor de bewoners van de meeste provincies niet zeggen op wie zij precies moeten stemmen, maar het levert wel algemene redeneringen die handig kunnen zijn om mee te nemen in de stemkeuze. De eerste en belangrijkste overweging die hierbij gemaakt moet worden is: strategie of principe?

Strategisch - BBB en JA21

De grootste verandering die deze Provinciale Statenverkiezingen met zich mee gaan brengen, is ongetwijfeld de creatie van een aanzienlijk burgerlijk rechts blok in de provincies en de Eerste Kamer. Terwijl gesteld zou kunnen worden dat deze partijen niet veel meer dan de ‘vervelde’ versies van respectievelijk het CDA en de VVD zijn, moeten ook de verschillen tussen de nieuwe en de voormalig rechtse partijen niet uit het oog worden verloren. BBB en JA21 zijn van oorsprong, in plaats van door electorale druk, sceptisch over migratie, voor de Nederlandse soevereiniteit en voor de kleine man. Deze partijen vertegenwoordigen een levensstijl en als ze dat niet goed doen dan gaan ze onmiddellijk voor de bijl want niemand heeft binding met ze.

De aanwezigheid van de BBB en JA21 creëert bovendien op strategisch vlak een bestuurlijke buitenkans in een aantal provincies. De belangrijkste vraag is of u die wilt uitbuiten. Wanneer u bereid bent om een gok te wagen in ruil voor een rechtser beleid dan is een stem op de BBB of JA21 het waard in Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. In Groningen, Noord-Holland en Utrecht, waar een rechtse coalitie wel erg ver uit zicht is, is een strategische stem op burgerlijk rechts een minder prominente optie.

Principieel - PVV en FVD

Een gok blijft een stem op BBB of JA21 echter wel, want de vraag is meer hoe zeer dan of deze partijen zich laten inkapselen. Daarmee is er, naast het overduidelijke argument dat PVV en FVD als nationalistische en, minstens ten dele, conservatieve partijen het dichtst bij ons staan, ook een strategische reden om op deze partijen te stemmen. Hardrechts moet aanwezig zijn om burgerlijk rechts aan zijn taak te herinneren en zo nodig electoraal te bedreigen. Zoals de VVD een verwaterde versie van het beleid van GroenLinks uitvoert, moeten JA21 en BBB een, op zijn minst, verwaterde versie van het beleid van de PVV en Forum uit gaan voeren. Dat kan alleen met stevige druk op de ketel.

Bovendien is er één provincie waar de stemkeuze wat mij betreft überhaupt op de PVV moet vallen en dat is Limburg, waar naast BBB en JA21 zelfs VVD en CDA al hebben aangegeven met de PVV tot samenwerking bereid te zijn. Aangezien de PVV in Limburg vrijwel gegarandeerd de grootste partij wordt, kan hier het unicum van een door hen geleide coalitie worden bereikt en dat is elke stem meer dan waard.

Wat Forum betreft is het vooral aan te raden om op de juiste mensen te stemmen. Het loont daarbij de FVD-kieslijst door te nemen en te bekijken of er kandidaten van uw gading bij zitten. Ook heb ik in het overzicht aan het eind van dit advies meerdere geschikte FVD’ers uitgelicht. Uitzonderlijk en noemenswaardig is de situatie in Utrecht, waar FVD het gewoonlijk lastig heeft en de strijd zal gaan om één of geen zetel. Daar kan lijsttrekker Frank van Breukelen, onze jongen, alle mogelijke steun goed gebruiken.

De Eerste Kamer

Bovendien gaan de verkiezingen niet alleen om het bestuur van de provincies, maar ook om de Eerste Kamer en in dat opzicht zijn PVV en FVD een duidelijk rechtlijnigere keuze dan het burgerblok. Zo is FVD de felste verdediger van de onderwijsvrijheid, gevolgd door de SGP. Dit terwijl JA21 en PVV moeite hebben met islamitisch onderwijs en de BBB zelfs met conservatief christelijk onderwijs.

De BBB is een partij waarbij de provinciale fracties en Eerste Kamerfractie überhaupt pijnlijk ver uit elkaar zullen komen te liggen. Waar de provinciale lijsten bestaan uit keurige gewone mensen met wortels in de samenleving, die prima standpunten over ruimtelijke ordening verdedigen,1 bestaat de Eerste Kamerlijst voornamelijk uit voormalige CDA- of VVD-kartelbobo’s die uitblinken in middelmatige systeemtrouw en elke rechtse invloed op de partijtop kort houden. Ik vind dat dit best een schaduw mag werpen op elke overweging om op de BBB te stemmen. Helaas is het nu nog onmogelijk om de BBB langs de beste meetlat voor stemgedrag in de Eerste Kamer, de ‘stemchecker’ van de Volkskrant, te leggen.2 Wat de andere partijen betreft zou ik deze kieswijzer zeker raadplegen om te zien welke Eerste Kamerfracties het dichtst bij u staan.

SGP

Voor orthodoxe protestanten en een aantal sympathiserende conservatieven is de SGP een keurige optie. Het voordeel van de SGP is dat u weet wat u krijgt: conservatieve, maar niet-activistische politiek. De partij is in feite bestuurlijk en rechtlijnig in één, maar of ze ook uw onvrede een stem zal geven valt nog te bezien. Een praktisch nadeel is dat de SGP niet overal meedoet. De partij treedt alleen aan in Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Zeeland. De SGP in Friesland kwam in 2019 niet in de buurt van een zetel en doet dit jaar niet meer mee.

De SGP in Groningen is daarentegen juist nieuw. Voorheen steunde de partij in die provincie de CU, maar zoals op meer plekken is die samenwerking door groeiende ideologische verschillen afgebroken. Dapper hebben de mannenbroeders zich daarmee tot taak gesteld uit de tamelijk onvruchtbare Groningse grond een zetel te laten groeien. Ik zou elke Groninger willen oproepen hen daarbij te steunen, zeker gezien er in die provincie toch nauwelijks reden is om strategisch te stemmen. Daarbij spitst mijn stemadvies zich in het specifiek toe op de opperbeste nummer 11 van de SGP-lijst. Als u de mogelijkheid heeft om op hem te stemmen dan kan ik u zeker aanraden daar gebruik van te maken.

De Reactionair

Boekenwinkel

Ondek onze grote collectie boeken, zoals De seksuele revolutie, in onze boekenwinkel.

De seksuele revolutie

Waar de SGP nog wel samenwerkt met de CU is het onverstandig om op hen te stemmen. Deze fracties eindigen onherroepelijk aan de CU- en niet aan de SGP-kant van het spectrum. Dit is in het bijzonder relevant voor Noord-Brabant, waar de beide partijen zelfs één lijst presenteren. In Zuid-Holland, waar nu nog een gezamenlijke CU-SGP-fractie bestaat, is inmiddels duidelijk dat dit na de verkiezingen niet meer het geval zal zijn. Daar is de keuze voor de SGP dus weer open.

Links

Tot nog toe heeft dit advies weinig te bieden voor echt linkse kiezers. Wie zich wel fundamenteel in die hoek bevindt en het niet over zijn hart kan verkrijgen op een rechtse partij te stemmen, is maar één partij aan te raden: de SP. Als enige linkse partij komt de SP op voor normale mensen en durven zij zich tegen internationaal kapitalisme te keren. Bij mijn weten is er in geen enkele provincie een betere linkse partij verkiesbaar.

Wat niet te stemmen

Naast aan te raden partijen is het ook nodig om kort de af te raden partijen te behandelen. Het is af te raden om op een provinciale partij te stemmen, de Fryske Nasjonale Partij inbegrepen. De provinciale partijen zijn nergens echt rechts en ondersteunen bovendien de Onafhankelijke Senaatsfractie, die in de Eerste Kamer als linkse fractie functioneert. Even zo zeer moet ik de zeepbel van een dissidente stem op de PvdD doorprikken. Die partij is niet veel meer dan een geradicaliseerde vega-kiezersreserve voor het linkse blok geworden. Alle intelligente mensen zijn er al lang weg, weggejaagd door de partijtop bovendien. Tegenwoordig lopen er volwassen mannen met luiers rond op het partijcongres, en steunt de PvdD een landelijk verbod (!) op Zwarte Piet (samen met DENK en Liane den Haan, naar het plan van BIJ1).3 Alle overige partijen, van de liberalen tot de progressieven en de nutteloze rechtse splinterpartijen, waaronder BVNL, zijn uw aandacht noch uw stem waard.

Samengevat

Kort samengevat komt het stemadvies dus neer op de volgende lijsten en kandidaten. Van Noord naar Zuid:

 • Groningen: SGP (nummer 11).
 • Friesland: Strategisch BBB of JA21, of rechtlijnig PVV of FVD (nummer 1, 2 of 3).
 • Drenthe: Strategisch BBB of JA21, of rechtlijnig PVV of FVD (nummer 3 of 4).
 • Overijssel: Strategisch BBB of JA21, rechtlijnig PVV of FVD, of SGP.
 • Flevoland: Strategisch BBB of JA21, rechtlijnig PVV of FVD (nummer 2 of 3), of SGP.
 • Noord-Holland: PVV of FVD (nummer 4, 14, 16, 17 of 45), indien BBB dan nummer 15.
 • Utrecht: FVD (nummer 1).
 • Gelderland: Strategisch BBB of JA21, rechtlijnig PVV of FVD, of SGP.
 • Zuid-Holland: Strategisch BBB (nummer 2) of JA21, rechtlijnig PVV of FVD (nummer 3, 6 of 13), of SGP.
 • Zeeland: Strategisch BBB of JA21, rechtlijnig PVV of FVD, of SGP.
 • Noord-Brabant: Strategisch BBB of JA21, of rechtlijnig PVV of FVD (nummer 4 of 11).
 • Limburg: PVV.

Denk er nog eens over na, kies verstandig en ga stemmen!4


 1. Voorbeelden van goede provinciale BBB-kandidaten zijn Heidi Looij in Zuid-Holland en Daan Pruimboom in Noord-Holland. ↩︎

 2. De Stemchecker van de Volkskrant↩︎

 3. Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over de racistische karikatuur van Zwarte Piet verbieden in de openbare ruimte↩︎

 4. Lees mijn eerdere artikel Een brief voor de hopelozen↩︎

Goed artikel, Stormberg! Veel voor de hand liggende adviezen, maar het zijn vaak die meest voor de hand liggende ideeën die toch het vaakst herhaald moeten worden.