TL;DL: too long, didn’t listen
3 minuten leestijd
‘Het Dorp’ Genieter

TL;DL: too long, didn’t listen

De TikTok-isering van het debat

TL;DL: too long, didn’t listen
3 minuten leestijd
Dit artikel is van satirische aard en dient met een korreltje zout genomen te worden.

de·bat (het; o; meervoud: debatten)
gedachtewisseling, bespreking van het voor en tegen

De Dikke Van Dale is duidelijk over wat een debat is, het uitwisselen van gedachten en de afweging om ergens voor of tegen te zijn.

Dagelijks publiceert de Nederlandse overheid op tweedekamer.nl de transscripten van de debatten die er zijn geweest in de Tweede Kamer van de Staten Generaal. Graag nodig ik de lezer van dit stuk uit dit voor de grap eens te lezen. Vooral als de ziedende hordes van de kartelpolitici weer over elkaar heen buitelen om hun afkeer en geveinsde woede uit te spreken als Thierry Baudet weer spreekt is vermakelijk om te lezen.

Wat echter de laatste tijd vooral opvalt is de rol die de kamervoorzitter inneemt, in plaats van de discussie tussen de politici met verschillende zienswijzen (ironie) te faciliteren is deze vooral bezig met het tempo hoog te houden en zo spoedig mogelijk af te ronden. Sinds kort is het aantal interrupties ook gelimiteerd waardoor een spreker een keer of drie de vraag hoeft te ontwijken, waarna het interrumperende kamerlid moet afdruipen omdat zijn beurt over is.

Eergisteren, 28 februari, tijdens een debat in de tweede kamer waarbij de bijzonder complexe en explosieve situatie in Oekraïne aan de orde was, heb ik de volgende pareltjes van voorzitter Vera Bergkamp kunnen vinden:

De voorzitter: “Misschien kunt u eerst even uw verhaal afmaken, want u heeft ook niet meer zo heel veel tijd. Rond u dus af; dan geef ik daarna het woord aan mevrouw Agnes Mulder."
De voorzitter: “Ik wil u vragen om iets korter te antwoorden."
De voorzitter: “Ik vroeg u om iets korter te reageren. Dat vraag ik nu wederom. Nu geef ik het woord aan de heer Sjoerdsma van D66."
De heer Omtzigt (Lid Omtzigt): “Wat vindt de heer Baudet van de Russische inval, waarbij het er op dit moment op lijkt dat allerlei vormen van munitie en misschien ook clustermunitie gebruikt wordt op steden als Kharkiv? Hij heeft het helemaal niet over Donetsk of Loehansk. Wat vindt hij er zelf van en vindt hij het toegestaan onder internationaal recht? Dat zijn twee vragen, die hij ook nog separaat mag beantwoorden."
De heer Baudet (FVD): [antwoord van 207 woorden]
De voorzitter: “Dank u wel. Ik geef weer het woord aan de heer Omtzigt. Het is weer te lang.”

Een gesprek over een bijzonder complexe situatie waarbij een decennia- wellicht eeuwenlange geschiedenis voorafging kan niet worden gevoerd, als er in het rechteroor van de spreker een ongeduldig kind hem maant om op te schieten. Hoe kan volksvertegenwoordiger een andere zienswijze of een gedachte begrijpen, laat staan van gedachte veranderen als een argument moet bestaan uit simpele kreten zonder onderbouwing?

Dat onze jeugd wordt aangevallen door technologische oorlogsvoering uit China door de app TikTok waarbij de dopamine binnen 7 seconden moet worden toegediend, is nog tot daar aan toe. Maar de TikTok-isering van de uitwisseling van gedachten in het hoogste bestuursorgaan van Nederland is een bijzonder gevaarlijk hellend vlak. Het feit dat een kamervoorzitter haar aandacht niet lang genoeg kan vasthouden tot een standpunt anders dan “hunnie slecht, wij goed” kan worden uiteengezet, mag geen belemmering zijn voor een debat.

Het is een belediging voor het intellect van de Nederlander dat partijen die zo dwepen met het “vrije woord”, “de democratie” en “op de inhoud debatteren”, zich nooit druk maken over de omstandigheden die worden geschapen om juist al deze zaken onmogelijk te maken.