Wat is bioleninisme?
5 minuten leestijd

Gastauteur

Wat is bioleninisme?

Ideologie van de clownwereld

Wat is bioleninisme?
5 minuten leestijd
Dit is een vertaling van het essay ‘Clown World Chronicles: What Is ‘Bioleninism’?’, het origineel is hier te lezen.

Bioleninisme omschrijft een bekend fenomeen in de clownwereld – de sociaal afgewezenen die zich organiseren om hun wil aan de samenleving als geheel op te dringen. Het is kenmerkend voor de clownwereld dat mensen die normaal gezien zichzelf verstoppen uit schaamte, nu luid en trots zich kenbaar maken. Nog erger, ze hebben zich georganiseerd en beheersen het narratief. Bioleninisme is de rode draad die hier doorheen loopt.

Het originele leninisme was een soort slavenmoraal die verschillende buitenbeetjes uit de samenleving aantrok. Een beetje zoals christendom dat deed in het Romeinse rijk, waar het in eerste instantie voornamelijk populair was onder de slaven, was leninisme initieel populair onder hen die zich aan de onderkant van de samenleving bevinden. In het geval van Rusland waren dit geen slaven, maar alcoholisten, prostituees, kruimeldieven en zij die gemeden werden om hun wreedheid.

Kenmerkend voor alle populaire slavenmoraliteiten is dat ze de rancuneuzen onder zich verzamelen. Het christendom deed dit, het originele communisme deed dit en nu komen de bodemvreters van de clownwereld samen om het wederom te doen – dit is bioleninisme.

Met bioleninisme wijzen we op een fenomeen waarbij alle genetische verworpenen van de maatschappij samenkomen met het doel hun wil aan de samenleving in den brede op te leggen. Het bedenken van deze term wordt veelal toegeschreven aan de mysterieuze internet-commentator ‘Spandrell’.

Ten goede of ten kwade, het leeuwendeel van het menselijk leven is een paringswedstijd die voornamelijk draait om genetische kwaliteit. De samenleving heeft de voorkeur voor de knappe, de lange, de sterke, de intelligente en de energieke exemplaren. Al deze eigenschappen worden beïnvloed door voeding, maar de realiteit is dat hun expressie in wezen een kwestie van genetica is.

Evolutie selecteert vooral op genetische kwaliteit en in de moderne mens doet het dit voornamelijk door middel van seksuele selectie. In de praktijk betekent dit dat de vrouw kiest welke mannen hun genen door kunnen geven, en welke niet. Net als andere processen in de natuur is dit een bruut proces dat lijden met zich meebrengt, voornamelijk voor degenen die tekortschieten.

Als iemand de genetische loterij verliest en niemand kan vinden om zich mee voort te planten, komt het voor dat men hier rancuneus over wordt. In het ergste geval manifesteert zijn wrok zich in een bittere woede met de wens al het goede in de wereld kapot te maken. De logica hierachter is ‘als ik het niet kan hebben, dan kan niemand het hebben’. Deze rancune is waarschijnlijk geëvolueerd samen met jaloezie, afgunst en alle andere emoties als een manier om voorplantingsmogelijkheden zeker te stellen.

Sommige mensen vragen zichzelf af hoe het mogelijk is dat mensen nog steeds communisme een warm hart toedragen, gezien het honderden miljoenen de dood op zijn kerfstok heeft en elke keer als het geprobeerd wordt in een mislukking eindigt.

De reden hiervoor is dat de mensen die communisme voorstaan zich voornamelijk gemotiveerd weten door ressentiment en haat. Het interesseert ze niet of communisme iemand verheft of sterker maakt – ze willen gewoon de mensen voor wie ze afgunst koesteren naar beneden halen. Zolang als een bovengemiddeld iemand wordt neergehaald naar hetzelfde niveau als ieder ander, is dat voldoende.

De Reactionair

Boekenwinkel

Ondek onze grote collectie boeken, zoals De seksuele revolutie, in onze boekenwinkel.

De seksuele revolutie

Bioleninisme verzamelt dezelfde soort slaven onder zich die normaliter christen zijn. Alleen nu, in plaats van ongelovigen op de brandstapel te gooien, worden politieke vijanden vervolgt. Zij die gezond genoeg zijn om de waarde van hun familie en natiestaat te doen gelden, wordt het zwijgen opgelegd. Ze worden niet burgerlijk of ongelovig genoemd, maar tot nazi gebrandmerkt.

Kenmerkend voor de bioleninist is een obsessie met gelijkheid, die zij ophouden als een deugd omwille van zichzelf. De logica is dat de genetische verworpenen in zichzelf een diep gevoel van vernedering ervaren in het bijzijn van de genetisch gezonde mensen. Alleen door hun gezicht te besmeuren kan de verworpene deze vernedering vermijden.

Een van de redenen waarom de clown wereld zo verschrikkelijk is, is omdat onze leiders het fenomeen bioleninisme begrijpen en het inzetten tegen hun eigen bevolking. Op deze manier zijn ze in staat de genetische infrastructuur van elke plek waar zij de dienst uitmaken te vernietigen, waardoor verzet tegen hun heerschappij minder waarschijnlijk wordt. Dit wordt op twee manieren bewerkstelligd.

De eerste manier is het vernietigen van elke natuurlijke leider die opstaat voordat die aan invloed wint. De leiders van de clownwereld weten dat menselijke populaties vanzelf grote leiders voortbrengen en dat deze grote lieden hun naties kunnen leiden om het lijden te stoppen. Dus deze natuurlijke leiders moeten uitgeschakeld worden voordat zij een natie bevrijden.

In de praktijk vereist het niet zozeer de vernietiging van de leiders, als wel dat men ertoe wordt aangezet om natuurlijke slaven te volgen in hun plaats. Dit wordt bereikt door programmering van de massamedia, waar een podium geboden wordt aan vermaak en beroemdheden, in plaats van intellectuelen en filosofen. Door clowns naar voren te schuiven verzekeren de leiders van de clownwereld dat de natuurlijke leiders nooit gevolgd gaan worden.

De tweede belangrijke manier om de genetische infrastructuur te vernietigen van een natie is door massamigratie. De leiders van clownwereld weten dat enkel mensen met een hoog iq in staat zijn om een niet-gecorrumpeerde samenleving in stand te houden. Aangezien zij corruptie wensen, willen ze een populatie die de gelegenheid geeft voor corruptie. Dus zetten zij de grenzen open voor de domste en meest impulsieve mensen die ze kunnen vinden.

Het plan is een mondiale ziedende massa van borderline-achterlijke consumenthoeren die tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden zonder dat ze ooit de man achter het gordijn zullen zien. Het einddoel van het oorspronkelijke leninisme is een samenleving waar iedereen gereduceerd is tot de laagste gemeenschappelijke sociale deler. Het einddoel van bioleninisme is een wereld waar iedereen gereduceerd is tot de laagste gemeenschappelijke genetische deler.

Een tikje negatief over de medemens…

Voor mensen die hier langs-scrollen en een meer concreet beeld willen krijgen zou ik willen verwijzen naar Gramsci. Zijn ideeën, die enorm invloedrijk waren, begonnen met de gedachtegang dat een machtsstructuur de machtsstructuur wil blijven en dat je deze niet zomaar weg kon gooien en vervangen met je eigen groep mensen gezien de samenleving complexer is dan simpelweg de politieke sfeer. Je kunt je kans wagen in de electorale politiek, maar er zijn maar zo veel haatdragende klootzakken die bereid zijn te stemmen voor de afschaffing van het fundament van de samenleving (eigendomsrechten, vrijheid, nationalisme), althans in welvarende westerse landen. Als je in deze landen de absolute macht wilt grijpen, moet je de machtsstructuur langzaam koloniseren. Je moet de geest beïnvloeden. Je moet de cultuur veranderen. Dit klinkt esoterisch of spiritueel, maar dat is het niet. In feite stelt Gramsci dat je de pers en het onderwijssysteem moet overnemen, en langzaam maar zeker in elke instelling met enige macht moet doen wat je doet in een politieke partij. Politieke partijen werken door loyale leden in dienst te nemen door te azen op hun lage status (mensen die bekwaam zijn en niets te verliezen hebben zul je niet mee krijgen, echter mensen die onderaan staan (etnische minderheden, seksueel perverse types, etc..) willen per nature de status quo veranderen). Kortom, vind een weg naar HR van elke school, elk techbedrijf, elke krant, elk overheidsdepartement en bouw samen met deze groep een Leninistisch netwerk tot je de volledige controle hebt.

Zo zonde aan het artikel is dat de fundering van dit verhaal rot is. Bioleninisme, leuk gevonden, is eigenlijk helemaal niet van toepassing op het geschreven onderwerp omdat hier wordt aangenomen dat leninisme zogenaamd de onderste lagen van de samenleving aantrok compleet onjuist is. De leninisten waren voornamelijk een van voorhoede uit de belezen elite. Zonde dat er met zo’n gretigheid, fetisjistisch bijna, wordt gezocht naar een pakkende titel/inleiding met geen enkele inachtneming van historische, makkelijk vindbaar ook nog eens, feiten.