Woke is NU ECHT te ver gegaan!
4 minuten leestijd

Camille Scholtz

Woke is NU ECHT te ver gegaan!

Of toch niet?

Woke is NU ECHT te ver gegaan!
4 minuten leestijd
Uylenspieghel Dit artikel is van satirische aard en dient met een korreltje zout genomen te worden.

GeenStijl, TPO, Geerten Waling, Afshin Ellian, Wierd Duk, Roderick Veelo. Ik kan nog wel even doorgaan, boomers die artikel na artikel schrijven over hoe woke nu ECHT te ver is gegaan. Maar is dat ook echt zo? Wat is de oorsprong van woke? Laten we dit uitzoeken!

Wat is woke?

Woke, of zoals we in eerdere artikelen hebben besproken, de meer passende term progressief liberalisme, is eenvoudigweg de herinterpretatie van de waarden van het liberalisme, waarden als gelijkheid en vrijheid. Verder maakt woke gebruik van methoden die hun wortels hebben in het liberalisme, zoals de kritische theorie, een benadering van sociale filosofie met als doel “mensen te bevrijden uit de omstandigheden die hen tot slaaf maken”.1

Ik val in herhaling,2 maar de “gendergekte” is gewoonweg het concept van vrijheid toegepast op het concept van gender, zoals al eerder is gedaan maar dan op seksualiteit en seksuele rolverdeling, iets wat degenen die miezeren over woke accepteren, en zelfs fel verdedigen. Gebonden zijn aan je geslacht, of gender, beperkt je individuele vrijheid, je moet immers lekker jezelf kunnen zijn. Dus naast de keuze of je met een man of vrouw wilt trouwen, ben je nu ook vrij om te kiezen of je je als man of vrouw identificeert. Maar wacht, dit is nog steeds vrij beperkend, per slot van rekening is gender beperkt tot een simpele binaire; man of vrouw. Dit kan bevrijd worden door over te stappen naar een genderspectrum, dat minder gebonden is dan een tweedeling, en zo dus vrijer.

Of laten we de cancel-cultuur nemen, ook dit is gewoon de manifestatie van iets inherent aan het liberalisme, namelijk de “paradox van tolerantie” die aan de basis ligt van het liberalisme, iets wat we elders ook al uitvoeriger hebben beschreven.3 In het kort: “als we intolerant moeten zijn tegen dat wat intolerant is vanuit liberaal perspectief, kan het liberalisme dan überhaupt iets anders dan enkel zichzelf tolereren?”.

De Reactionair

Boekenwinkel

Ondek onze grote collectie boeken, zoals De seksuele revolutie, in onze boekenwinkel.

De seksuele revolutie

Of de nadruk op diversiteit. Opnieuw, een voortbouwing op het liberale principe van gelijkheid en het idee dat we allemaal unieke individuen zijn die met een blanco lei worden geboren; tabula rasa. Door historische en sociaaleconomische omstandigheden worden we in oneerlijke en ongelijke paden geworpen, die moeten worden rechtgetrokken.

De hypocrisie

Zoals wij reeds hebben laten doorschemeren, wordt de klassiek liberaal, zoals zo vaak het geval is, meegesleurd achter de progressieve liberaal, of zoals men in de volksmond zegt, door woke. De klassiek liberaal aanvaardt precies dezelfde uitgangspunten, precies dezelfde principes, maar is alleen minder consequent in de toepassing van die principes. Seksualiteit kan worden bevrijd van de beperkende grenzen van normativiteit, maar geslacht niet? Religie moet en mag geen invloed hebben, het is immers onwaar gebleken door het liberaal relativisme, constructivisme, kritische theorie en rationalisme, maar diezelfde destructieve methoden kunnen volgens de klassiek liberaal niet worden toegepast op het liberalisme zelf? Dan gaat woke toch echt te ver en krijgen we een dozijn artikelen van liberale boomers voorgeschoteld waarin wordt geklaagd hoe het rationalisme in de academische wereld onder vuur ligt.45

Conclusie

Het liberalisme heeft allerlei methodieken uitgevonden om oude, onderdrukkende (meestal religieuze) structuren neer te halen. We kregen ideeën als sociaal constructionisme, deconstructionisme, een verwerping van vrijwel alle epistemologische methoden naast het rationalisme. Een afwijzing van natuurwet, finale causaliteit, teleologie. We kregen het negatieve principe van vrijheid dat alles op zijn pad neerhaalt. Deze deconstructieve wapens worden nu toegepast op het liberalisme zelf door woke en het post-modernisme. Woke is niet pas recentlijk écht te ver gegaan, het is slechts dat het nu eindelijk eens gericht wordt op het liberalisme zelf.

Het loopt de spuigaten uit met dat woke gedoe!

Hou toch is op met die gekkigheid!

Een contrarian take is dat democratie en liberalisme mutueel exclusief zijn. Zelf is mijn theorie dat alles wat we nu meemaken een logische conclusie is van anglo-amerikaanse sociale wetenschappers tijdens de inter-war periode. Specifiek sociale psychologie, “civil society” theorie,militante democratie (george van den bergh & karl popper), en de internationalistische ideologie van HG Wells/Fabian Society en Wendell Willkie.

God is de oplossing voor de goddeloze wereld.

En ook voor de niet-goddeloze, daar het zonder Hem resulteert in het eerder benoemde.

Er is niet eens zo gek veel verschil tussen Sylvana Simons van BIJ1 of Joost Eerdmans van JA21. Liberalisme omarmen ze al allebei, ook op vlak van geslacht, seksuele gerichtheid en religie. Wat ze onderscheidt is dat dat de een strijdt voor de welvaart van de autochtone bevolking en de ander voor de allochtone bevolking. Beiden racisten dus.