Anton Prins
Anton Prins

Anton Prins

Amatore

Anton Prins blikt door de sluier die de ware aard des werelds voor ons verbergt, hij poogt in geschrift, poëzie en muziek anderen dit panorama te tonen.